Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

Virüs Salgınını Birlikte Bilim ve Sabırla Yeneceğiz

Reklam

Ödemiş  Kent  Konseyi  Yürütme  Kurulu   ve Meclisleri  adına  açıklama  yapan  Başkan  Mehmet Taşlı konuyla ilgili olarak son  günlerde  Türkiye  ve Dünya ülkelerinin de, adeta  korkusu  haline gelen Korona  Virüs  salgını konusunda önemli açıklamalarda bulunan Başkan  Taşlı “Yaklaşık iki aydır dünyayı sarsıcı yıkıcı şiddetli ve alışılmadık şekilde etkileyen Corona Virüs(SARS-Covit 19)hastalığı etkilerini ülkemizde de göstermeye başladı.Adından da anlaşılacağı gibi Sars(Severe Akut Respiratory Sendrom-Yıkıcı Şiddetli Çok hızlı Solunum yolu Belirgisi) insan hayatını tehdit eden ve çok hızlı yayılan özelliği sebebiyle bir  PANDEMİDİR.Yani sadece belirli bir bölge ülke kültür alanını değil farklı coğrafik kültürel ekonomik özellikler gösteren heryeri neredeyse tüm dünyayı etki alanına almış görünüyor. Özellikle ekonomik kültürel  durumu iyi yoğun kentleşmiş(nüfus yoğunluğu fazla olan) ülkelerde ve bölgelerde çok büyük zararlar bırakmaktadır.”dedi.

“SALGIN DÜNYA TOPLUMUNUN HER ALANINDA UZUN SÜRELİ ETKİLİ OLACAKTIR.”

Başkan  Mehmet  Taşlı konuşmasının  devamında “Pandemik salgının zararları sadece insan hayatı üzerinde değil ekonomik, kültürel, eğitim, sağlık, kent yaşamı başta olmak üzere insan yaşamının her alanında etkili olmaktadır. 20 yüzyılda yaşanan pandemilerin insanlara verdiği zararları düşünürsek eğer(can kaybının çok olması) bu hastalığın da çok ciddiye alınma zorunluluğu bulunmaktadır. Medeniyetimiz geçmişteki salgınlardan ayrı olarak bugün farklı bir durumda bu hastalığa yakalandı diyebiliriz. Şöyleki, bugünkü Kentleşme olayının yoğunluğu, Ekonomik işbirlikleri ve bütünlüklerin fazlalığı, Global dolaşım ve etkileşim, Globalizmin dayattığı yaşam modelinde insanların düzenli ve zorunlu çalışma temposu, malların serbest dolaşımı vb. sebebiyle bugünkü dünya yaşamında sadece can kaybı ve kısıtlı geçici bir etki değil, uzun süreli ve insanlığın her alanında tahribatlar bırakacak bir yapıda olduğunu görüyoruz.”dedi.

“CORONA SALGINI KİMSEYE AYRICALIK TANIMAYACAKTIR.”

Başkan  Taşlı  konuyla ilgili olarak konuşmasının devamında “Virüs salgını belki de en büyük zararı çağdaş, kalkınmış zengin ve eğitim düzeyi yüksek kentleşmiş toplumlarda yapacaktır.Yani hastalığın yaşlı genç, zengin fakir, okumuş cahil, modern çağdışı, batı doğu, güçlü zayıf ayrımı yapmadan etkisini göstereceğine inanılıyor.

SALGIN ÇOK UZUN SÜREBİLİR.

Ayrıca salgının henüz kontrol altına alındığını, hızının azaldığını, etkisinin zayıfladığını söyleyebilmek şu an için mümkün görünmüyor. Tam tersi yayılma hızı ve zaiyat daha da hızlı artmaya devam etmektedir.Dünya Sağlık Örgütü ve ülkelerin tüm kamu ve toplumsal kuruluşları(özellikle sağlık kurumları) canla başla bu salgınla mücadele etmektedirler.Bütün hedef bir an önce bu salgını durdurup virüsü ortadan kaldırmak gayesiyle belki de insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir mücadele yapılmaktadır.Ama tüm bu gayretlere rağmen yine de kontrol altına alınamayan salgınla uzun süre daha uğraşacak gibi duruyoruz. Belki kontrol altına alınsa bile ileride farklı formda insanlığı tehtid etmeye devam edecektir bu virüs salgını.

“ÜLKEMİZİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI VAR.”

Ülkenin önemli  avantajlarının bulunduğuna  dikkat çeken  Ödemiş Kent  Konseyi Başkanı  Mehmet Taşlı “-Kırsal ve Doğal yaşamla içiçe olduğu yaşam modelinin sağladığı bağışıklıkToplumsal dayanışma ve birliktelik,Sağlık sistemimizin eksik ve yanlışlarına rağmen yine de dünyadaki bir çok ülkeye göre iyi durumda olması,Kamuda çalışan vatandaşlarımızın gönüllü ve fedakarca milli bir ruhla çalışma özelliği,Birkaç kent haricinde nüfus sıkışıklığının fazla olmaması,Gibi özelliklerimiz ülkemizin böyle acil durumlarda artı özellikleri gibi görünmektedir.

Olumsuz olarak ise,Genel olarak salgının ciddiyetinin anlaşılaması,Sağlık sektörünün ve bilimsel yönetimin bağımsız olmaması özerk çalışmaması,Ekonomik bağımlılığın getirdiği yük ve alınan tedbirler sonrasında mağdur olacak çok büyük bir halk kesiminin olması,Kriz yönetiminde alınan tedbirlerde siyasi ve idari olarak tam bir birlikteliğin sağlanamaması.Gibi özelliklerimiz ülkemizin sıkıntılı olumsuz yönleri olarak sayılabilir. Bu eksikliklerin giderilip ülkemiz için mükemmel bir birlikteliğin sağlanmasını umut ediyoruz. “dedi.

“SALGINI BİLİM, AKIL SABIR VE SAĞDUYUYLA YENECEĞİZ.”

Yaşanan  Covit 19  salgına  karşı  sabır ve  sağduyunun  önemine  değinen Başkan  Taşlı “Hayatın her aşamasında geçerli olan başarıyı mutluluğu ilerlemeyi getiren bilim, akıl sağduyu ve sabıra bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.Özellikle ülkemizi idare edenler siyaset bürokrat ve Stk yöneticilerinin bu dönemde bu saydığımız ilkelerden taviz vermeden çalışması ülkemize salgın hastalıkla mücadelesinde yardımcı olacaktır.Siyaset ve idarenin başında bulunan yöneticiler ayrıca tam bir birliktelik ve dayanışma için her türlü çabayı sarfetmeliler.Kamunun tüm kurumlarının kusursuz bir ahenkle çalışması kaçınılmaz bir zorunluluktur.Ayrıştırıcı dışlayıcı siyasi düşüncelerle hareket etmenin ülkemize çok büyük zararlar vereceği açıktır. Siyasetçilerimiz en azından bu salgın sürecinde kişisel ve partisel çıkarlarını bir kenara bırakmalıdır.Sonuçta ülke olarak birlik beraberlik, dayanışma, ortak akıl, sağduyu, sabır ve bilimsel akılla bu virüs salgını belasından kurtulabilir ve ülkemize vereceği zararı azaltabiliriz.Ayrıca malzeme ekipman gibi eksikliklerimiz için toplumun tüm dinamikleri eksiksiz bir şekilde harekete geçirilmelidir.Bu anlamda farklı sektörlerde ihtiyaçları gidermeye yönelik üretim buluş ve çalışmaların fedakarca kendi değerlerimize ve yaratıcı bir şekilde yapılmaya başlanması sevindiricidir.”Dedi  

“VATANDAŞLARIMIZ KURALLARA EKSİKSİZ UYMALI.”

 Alınan  kurallara da  uyulması  gerektiğini  ifade eden Ödemiş  Kent  Konseyi Başkanı  Taşlı “Temsil ettiğimiz Kent Konseyi sorumluluğumuzun gereği olarak kentimiz için olumlu çıkarım düşünce vetavsiyelerimizi her kurumla yapabileceğimiz gibi vatandaşlarımıza da tavsiyelerde bulunmak kurumumuzun sorumluluğu gereğidir.Bu anlamda eksik yanlış, üzerinde durulmasını ve ısrar edilmesini gerekli gördüğümüz tesbit çıkarım tavsiye ve  konuları aşağıda sıralıyoruz.Virüs salgını can alıcı ve çok hızlı sinsi bir şekilde yayılıyor.Hastalığı lütfen ciddiye alın.-Mümkünse hiç bir  toplumsal alana çıkmamaya gayret edin.Çünkü hastalığın en çok bulaştığı alanlar kalabalık sıkışık kapalı alanlardır.”dedi.

“EVDE KAL ÖDEMİŞ”

Herkesin  sağlığı açısından  evlerinde kalmasını   gerektiğinin altını çizen Başkan   Taşlı “ 20-65 yaş arası sokağa çıkma yasağına tam olarak uymalılar.Zorunlu durumlarda sokağa ve dışarı çıkanlar temastan kaçınıp işlerini hemen bitirip geri dönmeliler.14 altın kuralı eksiksiz olarak tüm vatandaşlarımız uygulamalı.Maskesiz kesinlikle sokağa çıkılmamalı,Hijyen(Temizlik+Sağlık) kurallarına daima uymalılar. El yüz ve temas edilen yerlerin temizliği dezenfeksiyonu sık sık yapılmalı. Kolonya Alkol Sabun ve Dezenfeksiyon malzemeleri her an elimizin altında bulunmalı.Kapalı ortamlardan ve yakın temastan kaçınılmalıdır.Çok zor emsalsiz zamanları yaşadığımızın bilinciyle sabırla uyumla ve dayanışma ile bu sıkıntılı günlerin geçip tekrar güzel günlerin geleceğinin umudunu yüreklerimizden çıkarmamalıyız.”dedi.

“TOPLUMSAL DAYANIŞMA BÜGÜN DAHA FAZLA GEREKLİ…”

Toplumsal  dayanışmayanın de önemine  değinen  Ödemiş  Kent  Konseyi Başkanı  Taşlı konuşmasının  devamında “Virüs salgını sebebiyle işlerini gelirlerini kaybeden milyonlarca insanımız bulunmakta.Devletimiz sosyal devlet bilinciyle bunlara tüm imkanlarını seferber ederek ihtiyaçlarını en azından asgari düzeyde karşılamaya çalışmalıdır.Bu anlamda devletin yetmediği alanlarda toplumsal dayanışma bilinciyle vatandaşlarımız ve kurumlarımız ellerinden geldiğince sıkıntılı kesimlere yardım etmekten kaçınmamalıdırlar.Yaşanan salgın sürecinde geçmişte  horgördüğümüz çevrenin önemini çok iyi anlamış olmamız gerekiyor. Dünya mükemmel bir düzen içerisinde hareket ediyor. Son yıllarda özellikle hırs rekabet daha fazla kazanç amacıyla(Global ticaret felsefesi) tüketim çılgınlığına kapıldık ve sonunda herşeyi aşırı tükettik israf ettik. Dünya kaynaklarının bu tüketim alışkanlığımızın devamını sağlaması mümkün değildi. Çevreye verdiğimiz bu aşırı zorlama ve zarar sebebiyle bir çok felaket yaşamaya başladık son yıllarda. Doğal Afetler, Açlık, Susuzluk, Kıtlık, Kazalar, Salgın hastalıklar, Küresel ısınma vb hep bu hoyratça yaşamın sonunda çevreye verdiğimiz zararın sonucunda oluşan olumsuz olaylar.Önümüzdeki dönemde tüm toplumsal alanlarda çevreyi birincil değer olarak görerek yaşamımızı şekillendirmeliyiz.”Dedi.

“GIDASIZ YAŞAYAMAYIZ. TARIM ÇOK ÖNEMLİ.”

Bu anlamda özellikle Çevre ve Tarım dengesi çok önem taşımaktadır. Sağlıklı bir hayat için gerekli olan üç şey Su, Hava ve Gıdadır.Gıdasız yaşanması mümkün değildir.Bu anlamda gıdanın üretim alanı olan Tarım faaliyetleri kusursuz bir biçimde yapılmaya çalışılmalıdır. Özetle ÇEVRE=TARIM=GIDA=SAĞLIK=HAYAT “diyebiliriz.” dedi.

Haber : Turgay Konuralp

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ