Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

Taşlı “Su Hayatımızın En Önemli Gereksinimi”

Reklam

İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından,9 Mayıs akşamı internet üzerinden yapılan konferansa İzmir Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu adına Ödemiş Kent Başkanı Mehmet Taşlı’da yapılan  toplantının  detaylarını  dile  getirdi.

Başkan  Taşlı “Jeoloji mühendisleri Odası İzmir Şubesi başkanı Alim Murathan tarafından sunum yapılan konferansta “Kentin Su Geleceği” ana başlığıyla suyumuzun analizi, tespiti, sorunları ve çözüm önerileri gündeme getirildi. Alt başlıklarda ise, Güvenli ve sürdürülebilir içme suyu kaynaklarına sahip miyiz! Kentimiz önemli Tarım ve Turizm havzalarında su talebini karşılayamıyor.

Ne yapmalıyız! Sanayii sektörü her gün Tahtalı Barajından İzmir’e verilen içme suyu miktarından fazlasını yeraltından çekerek ücretsiz kullanıyor. Bu durum sürdürülebilir mi!

İçtiğimiz ve Tarımda kullandığımız yeraltı ve yer üstü sularımızın kalitesi, çevresel tehditler, sularımızda Covid19 riski ve alınması gereken önlemler.

“İZMİR SU SIKINTISI ÇEKİYOR.”

İzmir’in  su sıkıntısı çektiğine  dikkat  çeken  Başkan  Taşlı “Kent İçme suyu kullanımının %70’ini, Tarımsal sulamanın yarısından fazlasını ve Sanayii suyunun ise neredeyse tamamını yeraltı kaynaklarından karşılamaktadır.” ana tespiti ile bugün gelinen noktada su sorununun gelecekte toplumsal hayatımıza çok ciddi etkileri olacağı vurgulandı. Ülkemiz su kıtlığı çeken ülkeler kategorisinde . İzmir ilimiz ise Ülkemizin % 1.5’luk yüzölçümüne,% 5 nüfusuna sahip ve ülkemizin brüt su potansiyelinin % 1.3 ünü almaktadır. Nüfus yoğunluğu olarak ülke ortalamamızın 3.38 katı insanımızın yaşadığı ilimiz Türkiye ortalamasından sadece % 3 daha fazla yağış almaktadır.

Ama en önemli istatistiki veri ise kişi başı net ve brüt su kullanma potansiyelinin 562 metreküp ile ülke ortalamamızdan (1346—2236 metreküp/yıl) % 60 daha az olduğudur.

Yani özetle ülkemiz su kıtlığı çeken bir ülke ama İzmir ilimiz daha da fazla su sıkıntısı çekmektedir.”

“TARIM VE SANAYİİ SUYUN ÇOK BÜYÜK KISMINI TÜKETMEKTE.”

Ödemiş  Kent  Konseyi Başkanı  Mehmet   Taşlı  açıklamasının  devamında “Su tüketiminin en fazla olduğu önemli alanları ise olarak  Tarımsal sulama, Endüstriyel su kullanımı ve

Evsel-Kentsel su kullanım alanlarıdır. İlimizde üç önemli Tarım Havzası bulunmaktadır.

Küçük Menderes Havzası, Gediz Havzası ve Kuzey İzmir (Bakırçay Havzası) havzaları İzmir’in ve ülkemizin bir çok tarımsal-gıda üretimini yapmaktadır. Bu havzaların içinde en geniş üretim-verim potansiyeline sahip olan Küçük Menderes Havzası diğer havzalara göre daha fazla su ihtiyacı tüketimi ve dolayısıyla sıkıntısı çekmektedir.(Havzaya düşen suyun iki katından fazlasını tüketilmektedir. Bakırçay havzasına düşen ve tüketilen su miktarı daha dengeli gözükmekte, Gediz Havzası ise Küçük Menderes Havzası kadar olmasa bile yine su sıkıntısını yaşamaktadır.

Metropol ilçeler il yüzölçümünün ancak % 10’nunu teşkil etmekte ama il nüfusumuzun % 70’ini oluşturmaktadır ve ciddi nüfus yoğunluğunun getirdiği Kentsel-Evsel Su ihtiyacı talebi bulunmaktadır.”

“SU KAYNAKLARIMIZI KAYBEDİYORUZ.”

Su kaynaklarının  azaldığına  dikkat çeken Başkan Taşlı “Genel olarak özetle ilimize düşen su miktarının çok daha fazlasına ihtiyaç duymakta ve tüketmekteyiz (Yaklaşık iki katını) ve bu aradaki fark her yıl yeraltı sularının daha da azalmasına ve su rezervlerimizin yitirilmesine sebep olmaktadır. Bir süre sonra hem dünyadaki küresel ısınma sebebiyle hem de ülkemiz ve ilimiz genelindeki su kıtlığı gerçeğimizle Kuraklık, Susuzluk, Su sıkıntısı ve Çölleşme tehlikesini yaşamamız kaçınılmazdır. Bu sebeplerle bugün her zamankinden daha da fazla su konusuna önem verilmeli ve bu konuda ciddi çalışmalar yapılmalıdır.”

“İLGİLİ KURUMLAR HAREKETE GEÇMELİ VE ORGANİZE ÇALIŞMALI.”

Başkan  Taşlı “Özellikle konunun ilk  muhatapları olarak Devlet Su İşleri, İZSU, Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün organize bir şekilde planlı çalışması toplumumuzu rahatlatacaktır.

Ayrıca yerel yönetimlerin ve ilgili kamu kuruluşlarının desteği ve işbirliği de gerekmektedir. Su tüketiminin  ayrıntısına girilecek olursa eğer sorunun sebepleri olarak, Tarımsal sulama sistemlerinin eski ve kontrolsüz olması, Vahşi sulamanın yaygınlığı ,Tarımsal yapılanmanın ve ürün üretimin sağlıklı ve doğru yapılandırılmaması, Tarımda kullanılan çok sayıda kaçak sondaj kuyularının olması, Sanayii tesislerinin yeraltından çekip tükettiği suların kayıt altına alınamaması, Kentsel-Evsel tüketimin bilinçli ve tasarruflu yapılamaması, Suyun yönetimi konusunda yapılanmanın gecikmesi, Yeraltı ve yerüstü sularımızın kontrolünün tam olarak yapılamaması, Bölgemize düşen suyun büyük bir bölümünün kullanılmaması değerlendirilememesi denize akıp gitmesi, Tarımda ve sanayide kullanılan kimyasalların sularımızı kirletmesi ve sağlık tehdidi oluşturması ana başlıklarını sayabiliriz.” dedi.

“ÇÖZÜM İÇİN GEÇ KALINMAMALI.”

Başkan  Taşlı “Bu sebeplerle çözüm olarak, Yeraltı ve Yerüstü sularının kontrol altına alınması için gerekli yatırımlar yapılmalı. Barajlar, bentler, göletler ve sondajlar hem yeraltı hem de yerüstü olarak düşünülmelidir. Özellikle akan suların yeraltı su kaynaklarını beslemesi için yeraltına drenajını da uygulamaya başlamalıyız. Yani yağan yağmur sularının denize dökülmesi engellenmelidir. Tarımsal ve Endüstriyel su tüketiminin kontrolü yapılandırılması ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Tarımda ve sanayide aşırı su tüketen işletme ve üretim modellerinden vazgeçilmeli ve yerine daha az su ihtiyacı duyan üretim modelleri sektörleri yapılandırılmalı ve desteklenmelidir. Su tüketimine küresel ölçekli bakarak global ısınmanın dünyaya ve ülkemize getireceği sıkıntıları öngörerek çevresel ve su odaklı politikaları tüm sektörlerin önünde görme zorunluluğunu ilgili tüm kurumların ve insanların duyumsaması sağlanmalı. Kullanılan ve akan suların ayrıştırılması ve geri dönüşümle yeniden kullanılır hale getirilmesi için yatırımlar yapılmalıdır. İlimizdeki suyun yetersiz olması sebebiyle çevre illerden su temini için destek alınmalı ve projeler yapılmalıdır. En önemlisi ise su sorununu okullarda ve  kamuoyunda gündeme getirip eğitimle bu konuda toplumsal duyarlılık oluşturulması sağlanmalıdır. Unutmayalım; SU HAYATTIR VE SUSUZ YAŞAYAMAYIZ.”

İZMİR KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ SU KONUSUNUN ÖNEMSENMESİNİ İSTİYORUZ

Ödemiş  Kent  Konseyi Başkanı  Mehmet  Taşlı “Kent Konseyleri olarak toplumsal sorumluluk bilinciyle, gönüllülük ve fedakarlık esasıyla yaşadığımız dünyanın ve kentin tüm sorunlarına karşı duyarlılık gösterdiklerini söyleyen İzmir Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu üyesi ve Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı “Dünyanın en güzel coğrafyasında ve en bereketli topraklarında yaşadığımızın bilinciyle yaşadığımız bölgede sağlıklı temiz ve  sürdürülebilir yaşam için yapacak olduğumuz bir çok sorumluluğumuz bulunmakta. İlk önce çevreyi tüm politikaların önünde düşünerek hareket etme zorunluluğumuz var. Temiz sağlıklı yeterli su hava ve toprak ihtiyacını çağımızda daha fazla duyumsamaktayız. Bu üç ana unsurun birbirinin bileşeni olması bilinciyle ülkemizdeki ve bölgemizdeki tüm ilgili kurumların eş uyum içinde çalışmasını vazgeçilmez şart olarak görmekteyiz. Ayrıca ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının da Su sorununda ilgili icracı kuruluşlara destek vermesi gerektiğine inanıyoruz.

İZMİR KENT KONSEYLERİ BİRLİĞİ SU SORUNUNUN TAKİPÇİSİ OLACAK.

Başkan  Taşlı “Su sorununun çözümü için bu konuda gücümüzün yettiği ve yapabileceğimiz her türlü desteği yapmaya hazırız. Kamuoyu oluşturmak, bilinç yaratmak, Eğitim panel vb etkinlikler düzenlemek, ilgili kurumlarla görüşmek ve kolaylaştırıcı olmak dahil her türlü sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Böyle hayati bir konuda toplumsal sorumluluğunu fedakarca yerine getiren İzmir Jeoloji Mühendisleri odasını kutluyoruz. Toplantıya katılan tüm katılımcılara oda yönetimine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bölgesel ve il bazında bu tür faaliyetleri yapan tüm STK’larla işbirliği yapmaya ve destek vermeye hazırız.” dedi.

Haber : Turgay Konuralp

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ