Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

ÖKK Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Reklam

Ödemiş’te faaliyetlerini sürdüren Ödemiş Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısını Ödemiş  Yıldız Kent  Arşivi ve Müzesinde gerçekleştirildi.

Genel Kurulda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının  hemen ardından, Divan Başkanı Ümran Akça Ateş, divan  kurulu üyeleri Safiye Özçelik, İsmail Ekmekçi divan heyetinde yer alması Kent Konseyi Üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının  okunmasının ardından gündem maddeleri içinde bulunan  Ödemiş kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı’nın konuşması yer aldı.

“TOPLUM YARARINA GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA ÇALIŞAN BİR KURUMUZ”

Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı konuşmasında “Burada Kent Konseylerinin belli görevleri var. Bizler Ödemiş kent konseyi olarak bu  görev ve sorumluluk  duygularıyla kentimizin birlikte dayanışmanın sağlanması ve yaşadığımız şehrin güzelleşmesi ve eksik görülen konularda ilçe yöneticileriyle görüşülerek çözüme kavuşturulması aşamasında gerekli girişimleri sağlamak gibi bir çok sosyal sorumluluk görevlerimizi yerine getirmek için Kent Konseyinde görev alan arkadaşlarımızla  sadece hiçbir maddi  beklenti için de olmadan büyük bir gönüllülük esasıyla toplum  yararına çalışan gönüllü bir kurumuz. Bazen bir takım eksiklikler olabiliyor. Ödemiş örnek verecek olursak susuzluk  ve bazı gördüğümüz çevre kirliliği konusunda zaman zamanda girişimlerimiz olmaktadır. Buradaki amacımız ne kamu kurumları eleştirmek veya onlara karşı bir tepki vermek asla öyle bir niyetimiz yok. Ama çözüm aşamasında  Kent Konseyi  olarak yapacaklarımızı gündeme  getirerek  Kentimize yararlı olmak  ve kaktı koymak için gerekli çalışmalarını sürdürüyoruz.” dedi.

Gündem Maddeleri içinde, Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı’nın açılış konuşması, Divan Kurulunun oluşturulması, Genel Sekreter Yücel Uğur Uçar’ın yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmesi, Ödemiş Kent Konseyi Çalışma Yönergesinin değişiklik tasarısının görüşülmesi, Kentin öncelikli sorunları ve çözüm önerilerinin görüşülmesi, gündem maddeleri içinde yerini aldı.

KENT KONSEYİNİN FAALİYETLERİNİ GENEL SEKRETER UÇAR ANLATTI

Ödemiş Kent Konseyinin  genel olarak faaliyetlerini Kent Konseyi genel sekreteri Yücel Uçar anlattı.

Uçar “3. gündem maddemiz gereği bir önceki olağan genel kurul toplantısından bugüne kadar yapmış olduğumuz belli başlı faaliyetleri aylara göre tasnif ederek bilgilerinize sunacağım.2019 Eylül ayında kent konseyi olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi ve mevcut meclislere ek yeni meclisler kuruldu. Şu an 9 tane meclisimiz ve 7 tane çalışma grubumuz var. Büyük çoğunluğu seçimli genel kurullarını yapmış ve aktif durumdalar.

2019 Kasım ayında İzmir Kent Konseyleri birliği seçimli genel kurulu yapıldı ve sayın Başkanımız Mehmet Taşlı yürütme kurulu üyeliğine seçilerek Ödemiş’i bu platformda temsil etmeye başladı. Seçimin ardından yapılan yürütme kurulu toplantılarına da başkanımız katıldı.

2019 Kasım ayında bölgemizde yaşam alanlarımız ve tarım ve hayvancılık için son derece büyük bir tehdit olan jeotermal kaynak sahası kiralama ihalesine karşı toplumsal duyarlılık sağlandı. Kent Konseyi yürütme kurulu olarak kentimizde jeotermal kaynak çıkarılmak istenen Mescitli Mahallesi ziyaret edilerek hemşehrilerimiz bilgilendirildi. Üretici kooperatiflerinin de desteği sağlandı.

9 Kasım 2019 tarihinde Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Eriş’in katılımlarıyla Eski Otogar’dakinikah salonunda Koza-Der ve sivil toplum kuruluşlarımızın düzenlediği basın toplantısında “Dünyada jeotermalin en son çıkartılacağı yer Küçük Menderes havzasıdır” vurgusu yapıldı.

12 Kasım 2019 tarihinde hemşehrilerimizin katılımlarıyla Salı Pazarı’nda “Jeotermale Hayır” açık hava toplantısı yapıldı. Aydın’dan gelen çevre gönüllüleri, jeotermal enerji santrallerinin Aydın Ovası’nda ortaya çıkardığı tahribatı anlattı.13 Kasım 2019 tarihinde de jeotermal kaynak sahası kiralama ihalesi ile ilgili Konak’ta yerel yönetimler, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve üreticilerin katılımıyla düzenlenen basın açıklamasına katılım sağlandı.

2019 Aralık ayında Ege Kent Konseyleri Birliği bölgemizdeki 50’den fazla konsey temsilcisinin katılımıyla seçimli genel kurulunu yaptı. Ödemiş Kent Konseyi de bu kongrede yer aldı. Yine aralık ayında Yürütme Kurulumuz ve Meclis başkanlarımız bir eşgüdüm toplantısında bir araya geldiler. Konseyimizin çalışma tarzı ve yürütme kuruluyla meclis başkanları arasındaki ilişki yapısı üzerinde duruldu. Sonrasında Yürütme Kurulu ve Meclis Başkanları birlikte Ödemiş Belediye Başkanı Sayın Mehmet Eriş’i makamında ziyaret ettiler. Ülkemizde maalesef şiddet gerçeğiyle karşı karşıyayız. Buna yönelik olarak Kadın Meclisimiz 2019 Aralık ayında, kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarına karşı bir basın açıklamasında bulundu.

Aralık 2019’da yapılan bir diğer önemli faaliyet ise Ödemiş Belediyesi işbirliği ile Kuvayı Milliye’nin100.yılı anma etkinliği oldu. Etkinlik kapsamında yapılan panelde konuşmacı olan Kültür ve Tanıtma Eski Bakanı Sayın Alev Coşkun, lise öğrencilerine kurtuluş savaşıyla ilgili önemli başlıklarda bilgiler sundu. Panelin ardından Samsun Sanat tiyatrosu tarafından hazırlanan Kuvayı Milliye Destanı isimli tiyatro oyunu sahnelendi.Bileşeni olduğumuz Türkiye Kent Konseyleri Birliği Platformu’nun Kanal İstanbul’a karşı yapmış olduğu ortak basın açıklamasına destek verildi.

İzmir Ziraat Mühendisleri Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği “Tarım ve Çevre ekseninde İzmir’de enerji-jeotermal gerçeği” başlıklı panel ve foruma konseyimizi temsilen başkan Mehmet Taşlı katıldı.

Şubat Ayında Ödemiş Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İmar Meclisi, Tarım ve Hayvancılık Meclisi  “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni Jeotermal hakları almaya davet ediyoruz” başlığıyla ortak bir basın açıklaması yayınlayarak jeotermal ihalelerinin tamamen iptal edilmesinin gerekliliğini vurguladı.Kırsal Turizm Derneği, Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Kent Konseyi işbirliğiyle Ödemiş Kırsal Turizm Forum’unu gerçekleştirdik.2020 Mart Ayına gelindiğinde hepinizin malumu, Koronavirüs salgını ülkemize sirayet etti ve ay sonuna doğru virüsün yayılmasını önlemek adına pek çok önlem peş peşe hayata geçirilmeye başlandı. Bu noktada Ödemiş Kent Konseyi de Koronavirüs salgını hakkında bilgilendirici paylaşımlarda bulunarak toplumsal bilince katkı sundu.

Sokağa çıkma, toplantı ve her türlü sosyal aktivite yasaklarının cari olduğu dönemde yurdun her yerindeki kent konseyleri gibi Ödemiş Kent Konseyi de bir durgunluk dönemi yaşadı.Planlanan pek çok toplantı ve faaliyet gerçekleştirilememiş oldu.Önlemlerin kademeli olarak azaltılmaya başlandığı dönemde ise yeni normale uyumlu şekilde yürütme kurulu, meclis ve çalışma grubu toplantılarımızı sürdürmeye ve üst platformlarımız nezdinde yapılan toplantılara katılmaya çalıştık.

2020 Mayıs ayında İzmir Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “İzmir’in Suyu” konulu telekonferansa İzmir Kent Konseyleri Birliği adına Sayın Başkanımız Mehmet Taşlı katıldı.

Yine Mayıs ayında Engelli Meclisimiz, Engelliler Haftası kapsamında farkındalık yaratmak adına hazırlanan videoyu yayınladı.Pandemi önlemleri kapsamında İzmir Kent Konseyleri Birliği’nin zoom uygulaması üzerinden Mayıs ayında gerçekleştirdiği toplantıya iştirak ettik.Türkiye Kent Konseyleri Platformu çatısı altında koronavirüs salgını sebebiyle ortak akıl, uzlaşı ve hoşgörüye en çok ihtiyacımız olan günlerde “birlik ve dayanışma” başlığıyla yapılan ortak basın açıklamasına destek verdik.

Haziran ayına gelindiğinde İzmir Kent Konseyleri Birliği Yürütme Kurulu Toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Çölleşme ve kuraklık tehdidine karşı basın açıklaması yapıldı. İzmir Kent Konseyleri Birliği ile Efes Selçuk doğal sit alanlarının statü ve sınır değişikliklerine ilişkin ortak basın açıklamasında bulunduk. Kadın Meclisimiz haziran ayında, “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” başlığıyla bir basın açıklaması yayınladı.

Yine bu dönemde İzmir ve çevresinde Jeotermal arama ruhsatlandırma ihaleleri için itirazlarda bulunduk ve itiraz dilekçelerimize yanıtlar aldık.

Ağustos ayında ilçemizde kurulumun son safhasına gelen Ödemiş Katı Atık Yönetim Tesisinde incelemelerde bulunduk. Ödemiş’in Bozcayaka Mahallesi’nde faaliyet gösteren ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim tesisini ziyaret ettik.İZSU Ödemiş Atıksu Arıtma tesisini ziyaret ettik.

Son olarak içinde bulunduğumuz 2020 Eylül ayı faaliyetlerimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Bilindiği üzere, İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin uzaktan eğitimden yararlanabilmeleri için Ödemiş Belediyesi, Ödemiş Kent Konseyi ve Gençlik Meclisimizin işbirliğiyle “Elini uzat, uzakta kalmasınlar” sloganıyla bir dayanışma kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyada Ödemiş Kent Konseyi’nin rolü, kentimizdeki dayanışma bilincini harekete geçirmek oldu. Uzaktan eğitime geçilirken, pek çok ihtiyaç sahibi öğrencimizin gerekli elektronik donanımdan yoksun olduğunu gördük. Bu sıkıntılı sürecin ancak dayanışma ile aşılabileceğini düşünüyoruz. Bu anlayışla, bağışçı ile ihtiyaç sahibini buluşturacak bir kampanya yapmanın uygun olacağına karar verdik. “dedi.

Ödemiş  Kent Konseyinin  Genel kurulun birleşiminde  bazı dilek temenniler maddelerinde görüşler gündeme  getirildi.

Haber : Turgay Konuralp

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ