Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

MEHMET TOP

MEHMET TOP

İçkalenin güneydoğusunda, kalenin kurulduğu tepenin en yüksek kesiminde yer almaktadır. Doğu ve güney taraftan sarp kayalara oturan köşkün, dıştan muhkem bir yapısı vardır. Beden duvarları oldukça yüksek tutulmuştur. Yapı, kumandanlık dairesi, müdafilerin kışlası, saray veya asıl ikamet edilen bölüm olarak da tanımlanmaktadır.Köşkün güney cephesi, ortada iki kule, doğudakiler tek, batı taraftakiler iki kat üçer pencereyle hareketlendirilmiştir . Batı cephesinde de ikişer kat pencerelere yer verilmiştir. Kuzey ve doğu cephelerine de pencere açılmasına rağmen Köşk, doğu batı doğrultusunda uzanan yamuk bir plana sahiptir. Oniki köşeli yapının her yönde oluşturulan üçer yüzeyi batıdan birbirine eşit, diğer yönlerde farklı ölçülerdedir. Orta kısmı geniş, doğuya doğru daralan yapının duvar uzunlukları, batıdan 12.00 m., doğudan 6.20 m., kuzeyden 41.40 m. ve güneyden 36.60 m.’dir.Duvarlar, düzgün sıralı moloz taşlarla örülmüştür. Köşelerde kırmızı kum taşından kesme taşlarla birbirine bağlanmıştır .Köşke kuzeybatı köşeye açılmış bir kapıdan girilmektedir. Son onarımlarla elden geçirilmiş kapı, 130 m. genişliğinde düz ahşap hatılla kapatılmış bir açıklıktan ibarettir . Kapıdan yapının içerisine merdivenle çıkışı sağlayan giriş ünitesine geçilmektedir . Burası güneyden bir duvarla sınırlandırılmıştır. Bu duvar üzerine batı tarafta bir muhafız yeri açılmıştır. İçerisinde biri iki basamaklı, diğeri dokuz basamaklı iki merdiven bulunmaktadır. Merdivenlerle doğudaki üste geçişi sağlayan kapıya ulaşılmaktadır. İkinci kapının 0.90 m. genişliğindeki açıklığı kesme taş sövelerle sınırlandırılmıştır. Bu kapıdan itibaren sonradan yapılmış basamaklarla yukarıya çıkış sağlanmaktadır .Köşkün içerisi, kuzeybatı köşedeki giriş ünitesi hariç üç katlı olarak düzenlenmiştir. Ortada bir yerde güney duvarına bitişik hamamın dışında bütün kat ve odalar yıkılmış vaziyettedir . Kat seviyelerindeki pencerelerden ve kalan temel kalıntılarından odaların durumları kısmen ortaya konabilmektedir.Birinci kat, ortada güney duvarına bitişik hamam ve doğu ve batı taraftaki mahzen odalarından oluşmaktadır . Odaları bölen duvarlar, temel seviyesinde izlenebilmektedir. Güney, güneybatı ve kuzey duvarına açılmış mazgal pencerelerle bu odalar aydınlatılmıştır. Mazgal pencerelerden başka kuzey duvarında birisi 0.50 x 50 m. diğeri 1.10 m. açıklığa sahip pencereler bulunmaktadır .İkinci kat, batı taraftaki seyir odası ile hamamın doğusundaki odalardan meydana gelmektedir. Doğudaki odaların güney duvarında üç, doğuda bir, kuzeyde ikisi mazgal üç pencere açıklığı vardır. Odaların durumları belli değildir .Seyir odası, batıdan beş köşeli bir plan göstermektedir. Doğudaki iç bölüntü duvarı yıkılmıştır. Odanın batı duvarına tek, kuzey, güney ve aralarda ikişer kat pencereler açılmıştır. Alttaki pencereler dikdörtgen açıklıklı düz ahşap hatılla kapatılmıştır. Kuzey ve güneydeki pencerelerin ahşap kısımları yıkılmıştır. Üstte yer alan pencereler, sivri kemer açıklıklıdır. Sivri kemerler tuğladan örülmüştür. Pencerelerin demir parmaklıklı olduğu sövelerdeki yuva yataklarından anlaşılmaktadır. Batıdaki duvarda pencere altına dikdörtgen açıklıklı bir dolap nişi yerleştirilmiştir. Odanın örtüsü tamamen yıkılmıştır. Kalan izlerden ahşap kirişlerle düz dam örtülü olduğu anlaşılmaktadır.Bu odanın doğusunda hamama bitişik ikinci bir oda daha vardır. Odanın güney duvarına açılmış altlı üstlü ikişer penceresi bulunmaktadır. Pencerelerden alttakiler düz ahşap hatıllı, üsttekiler sivri kemerlidir. Oda doğudan hamamla, batıdan kerpiç duvarla sınırlandırılmıştır. Kerpiç duvara ait kalıntı bulunmaktadır .Üçüncü kat, ahşap kirişli gezinme yerinden ibarettir. Duvarda gezinme yerinden sonra mazgal açıklıklarına yer verilmiştir. Yıkılmış ahşap gezinme yerinin duvarda kiriş izleri kalmıştır. Batıdaki üç yüzeyde dışa çıkma yapan mazgallardan ortadaki dar kenarlardakiler daha geniş tutulmuştur. Güney duvarının doğu tarafıyla doğu duvarının üst kısımları yıkıldığından mazgalların durumu belli değildir. Güney ve kuzey duvarında da mazgal açıklıklarından ikişer tanesi yüzeylerde çıkma yapmaktadır. Mazgal yarıkları kademeli düz taşlarla kapatılmıştır. Çıkmalar, üçgen şekilde, ahşap hatıllar üzerine oturmaktadır. Mazgalların hemen üzerinde dolanan dendanlarla duvar son bulmaktadır .Köşkün güney duvarının ortasında iki tane kule yer almaktadır. 12 m. yüksekliğinde dıştan yarım silindirik devam eden kuleler duvarın bitiminden itibaren silindirik gövdeli olarak yükselmektedir . Doğudaki, 1.70 m. çapında, üst kısmı güvercinliğe dönüştürülmüştür. Güvercinliğin kuzeye bakan yüzünde 0.50 m. x 0.70 m. ölçülerinde bir kapısı bulunmaktadır. Her yüzeye 0.11 m. çapında pişmiş toprak künkler yerleştirilmiştir. Kademeli taş saçakla geçilen konik külah tuğladan yapılmıştır. Külah yarıya kadar yıkılmıştır.Batıdaki kule ise 2.50 m. çapında, baca olarak düzenlenmiştir. İçten sınırlayan duvar ve külah yıkılmıştır. Üst kısmına gözetleme için iki mazgal deliği açılmıştır. İçkalenin güneyinde, seyir köşkünün batısında yer almaktadır. Harem, meyilli bir arazi üzerinde kurulduğundan batı ve kuzey taraflarında duvar yüksek tutularak düz bir zemin elde edilmiştir. Duvarları doğrudan kayalara oturan harem, doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Güneydoğu köşeden seyir köşküyle bitiştirilmiş vaziyettedir.Harem, doğudan 13.30 m.; batıdan 21.80 m.; kuzeyden 48.50 m.; güneyden 46.50 m. uzunluğunda dökdörtgene yakın bir alana oturmaktadır. İki bölümlü gerçekleştirilmiş haremin doğudaki birinci bölümünde oda duvarları tamamen yıkılmış vaziyettedir.Yalnız dış cephe duvarlarının bir kısmı sağlam kalmıştır. Batıdaki ikinci bölümün ise odaları büyük ölçüde belirlenebilmektedir. Her iki bölümde iki katlı olarak düzenlenmiştir .Doğu bölümü, yamuk bir plan göstermektedir. Buraya doğu duvarında kuzey köşeye kaydırılmış kapıdan girilmektedir. Kapı, 1.10 m. genişliğinde olup, üzeri düz ahşap hatılla kapatılmıştır. Güneydoğu köşedeki hamam, odaları bölen beden duvarlarıyla cephe duvarlarının bazı kısımları yıkılmıştır. Kalan dış cephe duvarlarından doğudaki 0.80 m. kalınlığında, moloz taşlarla örülmüştür.Burada kapı dışında bir mazgal pencere bulunmaktadır. Kapının üstünde ikinci kata ait ocak nişi yer almaktadır. Kuzey duvarı doğu tarafta köşe yaparak devam etmektedir.Burası, iki yarım yuvarlak, bir üçgen payandayla desteklenmiştir. Cephe duvarının mevcut kısmında ikisi mazgal, üç pencere yer almaktadır. Duvar, 1.20 m. kalınlığında moloz taşlarla örülmüştür . Güney cephe duvarı doğudan köşe yaparak hamam kalıntısına birleşmektedir. Burada yer alan üç pencereden yanlardakiler 2.00 m., ortadaki 1.10 m. genişliğindedir. Pencereler, düzgün kesme taş sövelerle sınırlandırılmıştır. Duvarın kalan kısmında ahşap kiriş yuvaları ve sıva izleri bulunmaktadır. 1.20 m. kalınlığındaki duvar, düzgün moloz taş sıralarıyla oluşturulmuştur .Haremin Bey’e ait batıdaki asıl bölümü, 12.50 x 21.50 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı düzgün bir yapıya sahiptir. Bu bölüm, ortada bir hol ve bunun güney ve kuzeyine yerleştirilmiş ikişer odadan meydana gelmektedir. İki katlı olarak düzenlenmiştir. Odaların ve holün örtüleri tamamen yıkılmıştır. Odaların üzerinin duvarlardaki kiriş yuvalarından, ahşap kirişli düz damla örtülü olduğu anlaşılmaktadır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
YAZARIN SON YAZILARI
- 20 Ocak 2021
- 13 Ocak 2021
- 7 Ocak 2021
- 30 Aralık 2020
Kültür Turizmi - 22 Aralık 2020
- 16 Aralık 2020
- 10 Aralık 2020
- 8 Aralık 2020
Kültür Turizmi - 1 Aralık 2020
- 26 Kasım 2020
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ