Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

GÜNDEME DAİR

YAŞAR EYİCE

YAŞAR EYİCE

28 Ekim 1923 günü, ebedi önderimiz Atatürk’ün, Çankaya Köşkü’nde arkadaşlarını şaşkına uğratan o sözünün 97. Yıl dönümündeyiz; “Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz”…

Çünkü; “Türk ulusunun yaratılışına en uygun olan yönetim cumhuriyettir”.

Yıllar sonra, 9 Mayıs1935’te Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4. Büyük Kurultayı’nı açarken, “Türk Genel Devrimi”nin ilk 16 yılını: şu kısa ve öz sözlerle özetleyecekti:Türlü düşmanlarla kanlı boğuşmalar… Yıllarca süren savaş… Ondan  sonra, içeride ve dışarıda saygı ile tanınan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet ve bunları başarmak için aralıksız devrimler… İşte Türk genel devriminin bir kısa deyimi…Büyük aydınımız Attila İlhan işte bu “Türk Genel Devrimi”nin gerçekleştirdiği “mucizeyi”, gözümüzde yeniden aydınlattığında gördük ki “uçurumun kenarında”, yıkıntılar içindeki bir ülkeden direnişle; savaşla; zafere zuhur eden gerçek kuvvet  “Anadolu’nun İhtilali”ydi ve “Anadolu İhtilalı, bütün bir tarih içinde mazlum milletlerin zalimlere karşı kazandığı zaferlerin en önemlilerinden biri”ydi.

Cumhuriyet Millet İradesidir

Hindistan’dan tutun, Afrika’ya kadar bütün bir İslam coğrafyasında ardından gelen pek çok mazlum ülke devrimine öncü ve örnek olan Türk Devrimi’nde, “millet iradesi”nden  ilk kez 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi ile  söz edilmiştir. “Milletin kaderini milletin azim ve kararı belirleyecektir.Erzurum ve Sivas Kongreleri’nde “millet iradesi” ete kemiğe büründürülmüş, Sivas’ta bütün vatansever dernekler“ Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği” adı  altında toplanmıştır.

Mustafa Kemal Paşa’nın  başkanı olduğu Heyet-i Temsiliye, (Temsil Heyeti) aldığı  kararlarla, Türk milleti adına “hükümet” yetkisini kullanmıştır.23 Nisan 1920’de, Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış;“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” şiarıyla yetkisini halktan almıştır. Kurtuluş Savaşımız, Ankara’da TBMM’den yönetilmiş;  Türk Ulusu, erkeğiyle-kadınıyla vatanımızı savunmuştur. Ulusumuzun “200 yıllık makûs kaderi” ile birlikte emperyalizm de yenilgiye uğratılmıştır.

30 Ağustos1922’de Dumlupınar’da kazandığımız zafer, 24 Temmuz 1923’te Lozan’da siyasal zaferimizle taçlandı. Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasından sonra, 6 Ekim 1923 günü İngilizlerin İstanbul ve Boğazlardan çekilmesiyle Yeni Türkiye Cumhuriyeti, işgal güçlerinden tamamen temizlendi;

                      Geldikleri Gibi Gittiler…”

13 Ekim 1923 günü TBMM’nin aldığı kararla, “Yeni Türk Devleti”nin  başkenti Ankara oldu.

Kurtuluş Savaşımız, Ankara’dan TBMM’den yönetildi ve zafer kazanıldı. 29 Ekim 1923 günü devletimizin adı ve yönetim şekli ilan edildi: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yönetim şekli Cumhuriyet; Başkenti Ankara”Yeni devletin yönetim şekli Cumhuriyetti; çünkü Cumhuriyet, “Erdeme dayanan bir yönetim”di.

 Ve “Demokrasi  ilkesinin en yeni ve akılcı uygulamasını sağlayan hükümet biçimi Cumhuriyet”di.

 Cumhuriyet Kadınları

Türk Kadınının Milli Mücadele’deki kahramanlığını ve fedakârlığını tüm dünya bilmektedir. Atatürk, bunu bizlere,Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte, Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez” sözleriyle teslim ederken, bu sözlerin ağırlığının sorumluluğunu da yüklemiştir.Cumhuriyet Kadınları, Cumhuriyetimizin bugün de 100 yıl önce olduğu gibi, Güneydoğumuzdan Doğu Akdeniz’e; Kıbrıs’tan Batı Trakya’ya; Karadeniz’den Kafkaslara kadar Türkiye’yi kuşatmaya dönük tüm cephelere, yeniden Kuvayi Milliye ruhunu taşıyacağından eminiz. Cumhuriyetimizin,  Atatürk ilke ve devrimlerimizin yılmaz savunucuları olduklarını dünyaya yeniden gösterecekler.

Özetle; Türk’üz, Cumhuriyet’in göğsümüz tunç siperi, Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!

Türk ayakkabı sektörünün küresel vitrini olarak kabul edilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye fuarı kapılarını açtı. Antalya’da düzenlenen fuara üzeri özel taşlarla kaplanan ve tamamen el işçiliği ile tasarlanan ayakkabı damgasını vurdu. Özel üretim ayakkabı, 13 bin dolara (yaklaşık 104 bin TL) bir Türk iş insanı tarafından satın alındı.

Ayakkabı, önümüzdeki yıl İtalya’da ve Rusya’da düzenlenecek ayakkabı fuarlarında ‘Made in Türkiye’ etiketi ile dünyaya sergilenecek.Geçtiğimiz hafta, gıdalarla ilgili haberlere sansür getirecek yasa, çok sayıda kurumun birlikte yürüttüğü kampanya sonrası geri çekildi.

Geçenlerde belirttiğim gibi; Şimdi 100’e yakın kurum bir arada, doğa tahribatı pahasına şirketlerin önünü açan torba yasaya karşı mücadele ediyor.

Bir anımsatma yapayım:

5 Ekim’de Meclise getirilen Torba Kanun teklifi geçerse, maden ve enerji şirketlerine yeni imtiyazlar tanınacak, doğayı tahrip etme pahasına faaliyetlerine devam edebilmeleri sağlanacak.

Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili alt komisyon ve komisyon görüşmeleri tamamlandı.

Tüm itirazlarımıza rağmen ‘Torba Yasa Teklifi’ hala geri çekilmedi.  Maddeler tek tek görüşüldü ve bazı düzenlemeler yapıldı.

                        Yanlıştan Dönülmüştü

Ekoloji Birliği teklif ile ilgili eleştirilerini Komisyon’a yazılı olarak iletmişti.  Madencilik Kanunu’nda değişiklik öngören Madde-3 ve Madde-5’e olan eleştirileri, komisyon üyesi muhalefet parti vekillerince ısrarla dile getirilmiş ve komisyon bu eleştirileri dikkate almak zorunda kalmış  ve söz konusu maddeler revize edilerek büyük bir yanlıştan dönülmüştü.

Ancak kaşıkla verip kepçeyle almak misali, teklife yeni bir madde eklenerek (Madde 6), ‘Ruhsat Sahası Dışında Geçici Tesis Kurulması’ başlığı altında, özetle, ‘Ruhsat alanının çeşitli nedenlerle uygun olmaması, özel mülkiyet izinlerinin alınamaması durumlarında Ruhsat sahası dışında geçici tesis kurulmasına izin verilebilecek. Bu madde oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabilecek ve ruhsatsız alanlar madenciliğe açık hale getirilecektir.

Şirketler, işletme projelerini zamanında bilimsel ve rasyonel olarak hazırlamak ve buna uygun ÇED izinlerini almak zorundadır. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen ve ruhsat alanlarını rasyonel kullanmayan şirketlerin eksik ve kusurlarının sonuçlarına müsamaha gösterilemez.

Bu teklifte, maden ve enerji şirketlerini denetleyen mekanizmalar ‘bürokratik engel’ olarak tanımlanıyor. Kamu yararına hizmet etmeyen, sermayeyi önceleyen, kamulaştırma işlemlerinin hızlı ve denetimden uzak gerçekleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmak isteniyor.

Son haliyle teklif ile yapılmak istenen değişiklikler nelere yol açacak?Ruhsatsız alanlar madencilik faaliyetlerine açılıyor. Ülkenin yüzölçümünün büyük bir bölümü zaten madencilik alanları olarak ruhsatlandırılmışken bu alan denetimsiz bir şekilde daha da büyütülüyor ve ne olduğu tanımlanmamış geçici tesisler yapılabiliyor.Havaya çok miktarda kimyasal ve zehirli gaz salan, araba lastiği, orman ürünleri ve çöp yakarak elde edilen enerji ‘yenilenebilir’ sayılıyor ve teşvik ediliyor. Bu teşvik ile biyokütle santrallerinin önü daha da açılıyor.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM) kapsamı genişletilerek Karadeniz derelerinde ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES’lerin sayısının artmasın neden olunuyor.

 Cumhurbaşkanı izni ile T.C. Kanunlarından muaf enerji şirketleri kuruluyor.Pandemi sürecinde ülkemizde de uygulanan sokağa çıkma yasağı, insanların farklı uğraşlara yönelmesine neden oldu.

Akvaryum ve süs balığı hobisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında patlama yaşayan sektörlerin başında geliyor.

Akvaryum Çiftliği firması ile 15 yıldır sektörde olan Sercan Şaşmaz, kısıtlamaların arttığı dönemde ithalat yasakları nedeniyle talebi karşılayamadıklarını belirtirken şu anda hobicilerin her türlü ithal balığa kolaylıkla erişebildiğini söyledi.

Özellikle sokağa çıkma yasağı döneminde balık besleme hobisinin ciddi boyutta arttığını kaydeden. Akvaryum Çiftliği firma sahibi Sercan Şaşmaz, ‘İnsanlar evlerde yeni uğraşlara başladı. Süs balığı ve akvaryum bunların başında geliyor. Özellikle yoğun bir tutkusu olan bu hobinin tadını alan insanlar akvaryum balıkçılığını öğrenmeye ve bu konuda kendilerini geliştirmeye başladıkça talepleri de aynı oranda arttı. İnsanların stresini atmada akvaryumculuk gerçekten çok başarılı bir hobidir.’ dedi.

                      ABD’nin Silah Satışına Sert Tepki

 Çin, ABD’nin Taiwan’a 2 milyar 400 milyon dolar tutarında füze sistemi ve ekipmanlarının satışını onaylamasına sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü WangWenbin, günlük basın toplantısında, ABD’nin Taiwan’a silah satmasının, ‘Tek Çin’ ilkesini ve Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildiriyi, özellikle de 17 Ağustos Bildirisi’ni ciddi şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

ABD’nin söz konusu girişiminin Çin’in iç işlerine müdahale anlamı taşıdığı gibi, Çin’in egemenliğine ve güvenlik çıkarlarına büyük zarar verdiğine dikkat çeken sözcü, ABD’nin Taiwan’ın bağımsızlığını hedefleyen bölücü güçlere yanlış mesajlar veren, Çin-ABD ilişkilerini bozan ve Taiwan Boğazı’nın barış ve istikrarını etkileyen bu girişimine kararlılıkla karşı çıktıklarını vurguladı.

                         Yoksulluğu Teknoloji İle Yenecek

Yoksul bölgeleri internet ile yoksulluktan kurtarma çalışmaları kapsamında hayata geçirilen e-ticaret ağı sistemine 832 yoksul ilçe daha dahil edildi.

2019’da merkezi Çin’in kırsal bölgeleri olan firmaların yaptığı online perakende satışlar 1,7 trilyon yonu buldu.

Bunların yanı sıra yoksul köylerin yüzde 98’ine fiber optik internet hizmeti sağlanıyor, ilkokullar ve ortaokulların yüzde 98,7’sine internet hizmeti veriliyor, ulusal düzeydeki tüm yoksul ilçelerde bulunan hastanelerde de tele-tıp hizmeti bulunuyor.

İnternet sayesinde yoksulluğu azaltmayı hedefleyen projeler daha fazla yoksul insana fayda getiriyor.

                      4 Kasım’da Başlıyor

3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın (CIIE) 4 Kasım’da Shanghai’da başlayacağı açıklandı.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, başkent Beijing’de düzenlenen olağan basın toplantısında, 3. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın 4 Kasım’da Shanghai’da başlayacağını ve açılışta Çin Cumhurbaşkanı XiJinping’in video konferans yöntemiyle bir konuşma yapacağını belirtti.

Bu yılki CIIE’de, toplam 360 bin metrekarelik bir alanda gıda ve tarım ürünleri, otomobil, teknik ekipman, tüketim malları, tıbbi ekipman, ilaç ve sağlık hizmetleri ve hizmet ticareti olmak üzere altı sergi alanı kurulacak. Bunun yanı sıra kamu sağlığı, akıllı seyahat, enerji tasarrufu ve çevre koruma ile spor malzemeleri ve yarışmalar için dört yeni özel sergi alanı da ayrılacak.

                             Çin’deki Elektrikli Otobüsler

Çin’in temiz enerji yolunda gösterdiği istek, ülkedeki otobüslerin yüzde 60 kadarının elektrikle işleyen otobüslerden oluşmasını sağladı. Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, kısa süre önce elektrikli taşıt araçlarına ilişkin son istatistikleri açıkladı.

Buradaki sayılardan da, 13. Beş Yıllık Plan süresince (2016-2020) ülkenin, daha temiz bir çevre ilkesinden hareketle çevre dostu bir ulaşım ve trafik sistemi için çok çaba gösterdiği anlaşılıyor.

Gerçekten de bu sürede, temiz enerjiyle işleyen araçlara yönelindiği ve benzin tüketen araçlardan uzaklaşıldığı saptanıyor. Geçtiğimiz ay, toplam binek otomobili satışları, bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 2,09 milyon araç oldu. Buna karşılık, satılan 138 bin elektrikli araç ile geçen yıldan bu yana elektriklilerin satışı yüzde 67,7 artmış oldu. Çin, şu anda en yüksek elektrikli araç mevcuduna sahip olup dünya çapında elektrikli araç satışlarının yüzde 55’i bu ülkede gerçekleşiyor.

Biliyorsunuz; bizim yerli otomobilimizin aküleri de Türkiye’de bizim ortaklığımızla kurulacak Çinliler tarafından imal edilecek.

                    Sezona Hızlı Girdiler

Seferihisar’da kurulu Kardeşler narenciye işleme tesisini ziyaretçiler bitmiyor.

İzmir’in önemli narenciye işleme ve paketleme tesislerinden, Uçak Kardeşleri ziyaret edenlere, satsuma rekoltesi, hasadı, kalitesi, dış ve iç piyasada durumu değerlendiriliyor.

Ziyaretçiler, bahçeden gelen satsumanın; Kalibre edilip paketlenmesi ve ihracat için hazırlanması süreçlerini inceliyor.

Pandemi’nin ilk gününden itibaren insanların meyve sebze ve sağlıklı beslenmeye dönüşünü, dünyanın çok acı deneyimlerle yaşadığı bu günlerde narenciye’ye çok fazla talep olduğu ve bu sezon tüketimin geçen yıllara göre %50 lerin üzerinde artacağı yönetim tarafından ifade ediliyor.

Uçak Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, ‘Sezon boyunca biz ihracatçılara her türlü desteği ve yardımı gösteren Seferihisarlı yöneticilere teşekkür ediyoruz. El birliği ile pandemiye rağmen, ilçe yöneticilerimizin destekleri ve çalışanlarımız, üreticilerimiz, ihracatçılarımız ile beraber çalışarak çok iyi bir sezon geçirmeyi diliyorum.’ diyor.

Tarihin, mimarinin, doğa ve lezzetin diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık’ta üreticinin en çok kullandığı zeytinlikler arası yollar yenileniyor.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytin üreticisinin hasat döneminde sıklıkla gelip gittiği 16 farklı bölgenin belirlendiğini söyledi. Başkan Ergin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iki grayder, bir kepçe ve altı kamyon ile gece gündüz çalışarak, zeytin üreticisinin hasat dönemini sıkıntısız atlatması için çalıştıklarını hatırlattı.

Özellikle kış sezonu geldiğinde, aşırı yağışların yaşandığı dönemlerde zeytin üreticisinin sıkıntılı günler geçirdiğini ifade eden Ergin, ‘Zeytin toplamaya gelen işçileri taşıyan araçlar yolları kullanmakta zorlanıyor, toplayıcı işçiler, çaresiz çamur içinde yürümek zorunda kalıyordu. Ekiplerimiz kış aylarının ağır koşulları bastırmadan çalışmaları tamamlayacak. Zeytinlikler arası yollar elden geçirilecek yenilenecek, her türlü koşulda gönül rahatlığı ile kullanılması sağlanacak. Üreticiler topladıkları zeytinleri sıkıntı yaşamadan fabrikalara taşıyabilecek’  dedi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
YAZARIN SON YAZILARI
- 21 Ocak 2021
GÜNDEME DAİR - 19 Ocak 2021
GÜNDEME DAİR - 15 Ocak 2021
GÜNDEME DAİR - 12 Ocak 2021
GÜNDEME DAİR - 5 Ocak 2021
GÜNDEME DAİR - 25 Aralık 2020
GÜNDEME DAİR - 22 Aralık 2020
GÜNDEME DAİR - 16 Aralık 2020
GÜNDEME DAİR - 10 Aralık 2020
GÜNDEME DAİR - 8 Aralık 2020
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ