Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

Kent Konseyi Tarım Meclis Çalışmasında Bir Araya Geldi

Reklam

Ödemiş Kent Konseyi Meclis başkanı Tekin Alpsoy’un özel olarak hazırladığı 7255 sayılı Tarım Gıda ve Orman yasasında değişiklikleri yorumlayan özetleyen çalışması gündeme getirdi.

28.10.2020 tarihinde 7255 sayılı kanunla Gıda Tarım ve Orman Alanında bazı düzenlemeler yapılması yürürlüğe girmiş olup, söz konusu kanunla 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkilerin inhisarı hakkında kanun, 4733 sayılı Tütün ve tütün mamulleri ve Alkol piyasasının düzenlenmesi hakkındaki kanun, 4634 sayılı Şeker kanunu, 4915 sayılı Kara avcılığı kanunu, 5403 sayılı Toprak koruma ve arazi kullanım hakkında kanun, 6831 sayılı Orman Kanunu,3621 sayılı Kıyı kanunu, 5996 sayılı Veteriner hizmetleri, bitki sağlığı, gıda ve yem kanununda çeşitli maddeler de değişiklikler yapılarak uygulama ve cezai hükümlerinde yeni uygulamalar kanunlaştırılmıştır. 4634 sayılı Şeker  kanunun da denetim ve inceleme yetkisiyle ilgili düzenleme yapılmış olup denetim ve kontrollerin düzenlenmesi esas alınarak üretici, işleyici ve ticaretini yapanlara denetim, kontrol ve incelemeyi engellemek veya gerekli bilgileri vermeyenlere  cezai müeyyideler uygulanması sağlanmıştır.

Uygulanarak projeye uygun hale getirmek üzere 2 ay süre verilir süre sonunda aykırı kullanım devam ederse Valilikçe faaliyet durdurularak ilk ceza 3 kat olarak uygulanır ve  izinsiz bütün yapılar, arazi tarımsal üretime uygun hale gelecek şekilde bedeli daha sonra sorumlusundan tahsil edilmek üzere masrafları bakanlıkça karşılanarak bir ay içerisinde  belediye veya  Özel idare aracılığıyla yıktırılır. Belediye ve ya özel idarece yıkılmayan yerler bakanlıkça yıktırılarak yıkım masrafları %100 fazlasıyla belediye veya il özel idaresinden tahsil edilir, ödenmemesi durumunda  ilgili kurumların İller bankasından aldıkları paylardan veya genel bütçe ve vergi gelirlerinden den aktarılan paylarından kesilerek genel bütçeye gelir kaydedilir. Büyük ova koruma alanlarında fiilin olması halinde sorumlulara uygulanan ceza 2 kat olarak uygulanır.

Tarım arazilerini tescili mümkün olmayan ( Hobi bahçesi olarak kullanımlar bu statüdedir) hisseler oluşturarak hisselerin  zilliyetliğini gerçek ve tüzel kişilere devreden böylece arazinin tarımsal vasfını ve bütünlüğünü bozan bozulmasına aracılık edenlere  1- 3 yıla kadar hapis ve 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası  ayrıca bu tüzel kişilere 50-250bin TL. İdari para cezası verilir.

5996 sayılı Veteriner hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve yem kanununda yapılan değişiklikle Taklit ve tağşiş yapılmış ürünlerin işleme tabi tutulamayacağı ve piyasaya arz edilemeyeceği kanun metnine işlenmiştir. Yine aynı kanuna kişilerin sağlığını  tehlikeye sokacak ürünlerin piyasadan masrafları sorumlusunca karşılanmak üzere toplatılmasına ve mülkiyetinin imha edilmek üzere kamuya geçirilmesine bu ürünleri üretenlere , ithal edenlere, piyasaya arz edenlere 1-5 yıl arası hapis ve 1000 günden 5000 güne kadar adli para cezası verilmesi kanunlaştırılmıştır. Ayrıca 3 yıl içerisinde aynı suçu tekrar işleyen üretici, ithalatçı ve pazarlayıcılara 5-10 yıl arası gıda sektöründe  faaliyet göstermelerine yasak konulmaktadır.

Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapan özel ve tüzel kişilere masrafları kendilerince karşılanmak üzere piyasadan toplattırılır tekrar piyasaya arz edilemeyecek ürünler işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında kullanılabilecek , değerlendirilebilecek  ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirilerek  üreten, ithaleden ve pazarlayanlara 50bin TL. piyasada izlenebilirliği sağlayamayan gıda ve yem işletmecisine 5 bin TL. den aşağı olmamak 500 bin TL.’yi geçmeyecek şekilde üzere  fiilin işlendiği yıldan önceki yılın gayri safi geliri üzerinden gayri safi gelirlerinin %1 oranında idari para cezası verilir, bir önceki yıl gelirine ulaşılamayanlara da ulaşılabilen en son gayri safi geliri üzerinden hesaplanan tutar uygulanır. Üç yıl içerisin de suçun tekrarı halinde cezalar iki kat uygulanır, ayrıca üreten veya ithal eden gıda ve yem işletmecisine 1000gün ile 3000gün adli para cezası uygulanarak  5-10 yıl arası sektörden men cezası verilir. Fiili 3 yıl içerisine ikinci kez yapan kendi adı veya ticari ünvanı altında piyasaya arz eden gıda ve yem işletmecisine ise 200bin TL. den az olmamak 2 milyon TL.yi aşmamak üzere  fiilin işlendiği yıldan önceki yılın gayri safi geliri üzerinden gayri safi gelirlerinin %1 oranında idari para cezası verilir, bir önceki yıl gelirine ulaşılamayanlara da ulaşılabilen en son gayri safi geliri üzerinden hesaplanan tutar uygulanır. Hükümleri kanuna işlendiği  bildirildi.

Yapılan bu değişikliklere bakıldığında daha önce kanunen tanımlanmamış yeni suç unsurlarının kanunlaşması ve ilk defa suç işleyen gıda işletmeleri için sektör faaliyetinden süreli men cezası getirilmesi yenilik olarak görülmektedir. Bunun yanında son zamanlarda yaygın hale gelen Hobi bahçeleri konusu tarım arazilerinde tamamen yasaklanarak arazilerin amacı ışında kullanılması önlenmektedir. Yapılan değişiklikler  sektörlerine göre ilgili vatandaşlarca incelenerek öğrenilmesi daha sonra oluşacak mağduriyetleri önlemek açısından önem arz ettiği  mesajı verildi.

Haber : Turgay Konuralp

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ