Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

Ödemiş Belediyesinde Yılın İlk Meclisi Bugün Toplanacak

Reklam

Ödemiş Belediye Meclisinde yılın ilk toplantısı 04 Ocak 2021 Pazartesi günü (bugün) saat 17.30’da Belediye Hizmet Binası bünyesindeki Meclis Salonu’nda yapılacak.

Atatürk Mahallesi 409 ada, 247 parsel numaralı taşınmaz maliklerinin UİP-29760,3 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliğine askı süresi içinde BSKM Proje Danışmanlık İnşaat Mühendislik Turizm Mobilya San. Tic. Ltd. Şti tarafından yapılan itiraz talebinin incelendiğine dair İmar ve Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 10.12.2020 tarih, 8 sayılı kararı.

Atatürk Mahallesi 410 ada, 6,7,8 ve 11 parsel numaralı taşınmazları kapsayan UİP-29760,4 Plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliğine BSKM Proje Danışmanlık İnşaat Mühendislik Turizm Mobilya San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itiraz talebinin incelendiğine dair İmar ve Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak Komisyonun 10.12.2020 tarih, 9 sayılı kararı.

Köseler Mahallesi içme ve kullanma suyu ihtiyacı için bir adet kuyu açılması amacıyla mülkiyeti belediyemize ait 220 ada, 1 parsel numaralı 26.708,69 m2 yüzölçümlü taşınmazın koordinat bilgileri belirtilen uç kısmında 25,00 m2 lik alanın İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’ne tahsis talebinin incelendiğine dair İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak komisyonun 21.12.2020 tarih, 6 sayılı kararı.

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan Mekansal Adres Kayıt Sistemi kapsamında; Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak ve koordinat özet cetveli ile krokisi düzenlenen ilçemiz 70 mahallesi ile ilgili sınır çalışmalarının görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.12.2020 tarih, 23424 sayılı yazısı.

İlçemiz Büyükavulcuk Mahallesi 4 Pafta, 75 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bitişiğinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 4 pafta, 76 parsel numaralı taşınmazdan geçit hakkı talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 23.12.2020 tarih, 23445 sayılı yazısı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün; mülkiyeti Belediyemize ait Pirinççi Mahallesi 445 parsel numaralı taşınmazın, geçici fosseptik yapılmak üzere koordine özet çizelgesinde gösterilen 200 m2.lik kısmının tahsisi ile atık suların fosseptiğe iletimini sağlayacak hatla ilgili mülkiyeti belediyemize ait 1784 parsel numaralı taşınmazdan geçiş izni verilmesi talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarih, 23992 sayılı yazısı.

Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi gereğince oluşturulacak Denetim Komisyonunda görev alacak üçten az, beşten çok olmamak üzere üye sayısının belirlenmesi hususunda Başkanlık Makamının 16.12.2020 tarih, 23006 sayılı yazısı.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25 inci maddesi gereğince oluşturulacak Denetim Komisyonuna meclisçe belirlenen sayıda gizli oylama ile yapılacak üye seçimi. 

2021 yılı için evsel katı atıkların toplama ve taşıma bedellerinin belirlenmesine dair Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 29.12.2020 tarih, 23917 sayılı yazısı.

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 24.12.2020 tarihinde değiştirilen 14/A maddesi gereğince; Belediye Meclisinin 19.10.2020 tarih 115 sayılı kararı ile kabul edilen 2021 yılı ücret tarifelerinde yer alan “Fen İşleri Hizmetleri Karşılığında Alınacak Ücretler” bölümündeki tarifelerin yeniden değerlendirilmesi hususunda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.12.2020 tarih, 24113 sayılı yazısı.

24.12.2020 tarihli 7261 sayılı Kanun’un 29.maddesi hükmüne istinaden 2021 yılında uygulanacak “Bölgesel Otopark Alanı Birim Otopark Bedelleri”  ücret tarifesinin belirlenmesi konusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31.12.2020 tarih, 24114 sayılı yazısı.

“Ödemiş Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisler” adında bir bütçe içi işletme kurulması konusunun görüşülmesine dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 30.12.2020 tarihli yazısı.

Ödemiş Balkan Göçmenleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi merhum Veteriner Hekim Mehmet Çelikkaleli’nin isminin ilçemizdeki bir park, cadde ve meydana verilmesi talebinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2020 tarih, 23890 sayılı yazısı.

İlçemize önemli hizmeti geçmiş kıymetli hemşerilerimizin isimlerinin cadde, sokak ve meydanlara verilmesi talebinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.12.2020 tarih, 23891 sayılı yazısı.

Belediyemizde halen çalışmakta olup, 2021 yılında da çalıştırılmaya devam edilecek olan 28 adet tam zamanlı sözleşmeli personelin 2021 yılı sözleşme ücretlerinin unvan bazında belirlenmesi hususunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 17.12.2020  tarih, 23123 sayılı yazısı.

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin görüşülmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 17.12.2020 tarih, 23154 sayılı yazısı.

5393 sayılı sayılı Belediye Kanunu’nun 32 inci maddesi gereğince, meclis başkanı ve üyelerine, meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için, 2021 yılında ödenecek huzur hakkı ücretinin belirlenmesi hususunda Başkanlık Makamının 17.12.2020 tarih, 23130 sayılı yazısı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ