Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

Ödemiş Belediye Meclisi Bugün Toplanacak

Ödemiş Belediye Meclisi Bugün Toplanacak
Reklam

Ödemiş Belediyesinde her ay rutin olarak gerçekleşen Belediyenin yeni yılın 2. Meclis buluşmasında 17 gündem maddesi ve dilek temennilerin yer alması bekleniyor.

BAŞKAN ERİŞ’İN MECLİS ÖNCESİNDE  FAALİYETLER KONUSUNDA  BİLGİLER VERMESİ BEKLENİYOR.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet  Eriş’in başkanlığındaki  Meclis Toplantısının 2021 yeni  yılın 2. Meclis toplantısı buluşmasında 17 gündem maddeleri yer alması bildirilirken, Başkan Eriş’in büyük bir olasılıkla diğer meclis toplantılarında olduğu gibi Ödemiş Belediyesinin çeşitli faaliyetleri konusunda bilgiler vereceği bildirildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce uygulamaya konulan Mekansal Adres Kayıt Sistemi kapsamında; Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak ve koordinat özet cetveli ile krokisi düzenlenen ilçemiz 70 mahallesi ile ilgili sınır çalışmaları konusunun incelendiğine dair İmar Komisyonunun 07.01.2021 tarih, 1 sayılı yazısı. 2- İlçemiz Büyükavulcuk Mahallesi 4 Pafta, 75 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bitişiğinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 4 pafta, 76 parsel numaralı taşınmazdan geçit hakkı talebinin incelendiğine dair İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak komisyonun 07.01.2021 tarih, 1 sayılı kararı. 3- İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün; mülkiyeti Belediyemize ait Pirinççi Mahallesi 445 parsel numaralı taşınmazın, geçici fosseptik yapılmak üzere koordinat özet çizelgesinde gösterilen 200 m2.lik kısmının tahsisi ile atık suların fosseptiğe iletimini sağlayacak hatla ilgili mülkiyeti belediyemize ait 1784 parsel numaralı taşınmazdan geçiş izni verilmesi talebinin incelendiğine dair İmar, Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak komisyonun 07.01.2021 tarih, 2 sayılı kararı. 4- 2021 yılı için evsel katı atıkların toplama ve taşıma bedellerinin belirlenmesi hususunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2021 tarih, 1 sayılı kararı. 5- Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin 24.12.2020 tarihinde değiştirilen 14/A maddesi gereğince; Belediye Meclisinin 19.10.2020 tarih 115 sayılı kararı ile kabul edilen 2021 yılı ücret tarifelerinde yer alan “Fen İşleri Hizmetleri Karşılığında Alınacak Ücretler” bölümündeki tarifelerin yeniden değerlendirilmesi konusunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.01.2021 tarih, 2 sayılı kararı. 6- 24.12.2020 tarihli 7261 sayılı Kanun’un 29.maddesi hükmüne istinaden 2021 yılında uygulanacak “Bölgesel Otopark Alanı Birim Otopark Bedelleri” ücret tarifesinin belirlenmesi konusunun incelendiğine dair Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonundan oluşan Ortak komisyonun 07.01.2021 tarih, 1 sayılı kararı. 7- Ödemiş Balkan Göçmenleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi merhum Veteriner Hekim Mehmet Çelikkaleli’nin isminin ilçemizdeki bir park, cadde ve meydana verilmesi talebinin incelendiğine dair İmar, Kültür ve Turizm ile Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak komisyonun 14.01.2021 tarih, 1 sayılı kararı. 8- İlçemize önemli hizmeti geçmiş kıymetli hemşerilerimizin isimlerinin cadde, sokak ve meydanlara verilmesi talebinin incelendiğine dair İmar, Kültür ve Turizm ile Hukuk Komisyonundan oluşan Ortak komisyonun 14.01.2021 tarih, 2 sayılı kararı. 9- Orhangazi Mahallesi 207 ve 208 parsel numaralı taşınmazlara ait Koruma Amaçlı İmar Planı ile uyumlu olması için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2021 tarih, 1588 sayılı yazısı. 10- Orhangazi Mahallesi 205 ve 207 parsel numaralı taşınmazlara ait Koruma Amaçlı İmar Planı ile uyumlu olması için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2021 tarih, 1589 sayılı yazısı. 11- Birgi Mahallesi, 3451 parsel numaralı taşınmaza ait ilgilileri tarafından hazırlatılarak belediyemize sunulan 1/1000 ölçekli imar planı revizyonunun görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.01.2021 tarih, 1672 sayılı yazısı. 12- 6360 sayılı yasa ile köy statüsünde iken mahalleye dönüştürülen kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahallelerin, “kırsal mahalle” olarak kabul edilerek İzmir Büyükşehir Belediyesine teklif edilmesine dair taleplerin görüşülmesi hususunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.01.2021 tarih, 1702 sayılı yazısı. 13- Belediyemize ait Kaymakçı Mahallesi yol fazlalığı niteliğindeki yapı kayıt belgesi alınan taşınmazın, 7143 sayılı Yasa ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. Maddesi gereğince satılmasına dair Lütfü  Diker’in talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.01.2021 tarih, 1497 sayılı yazısı. 14- Belediyemize ait Kaymakçı Mahallesi yol fazlalığı niteliğindeki yapı kayıt belgesi alınan taşınmazın, 7143 sayılı Yasa ile 3194 sayılı İmar Kanununa eklenen geçici 16. Madde gereğince satılmasına dair Lütfi Diker’in talebinin görüşülmesine dair Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.01.2021 tarih, 1502 sayılı yazısı. 15- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31. Maddesi ve 1 (27) sıra nolu Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği esasları çerçevesinde Belediyemize bedelsiz olarak hibe (devir) edilmesi uygun görülen araçların, belediyemize devrinin kabulü ve devir işlemleri ile ilgili yetki konusuna ilişkin Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28/01/2021 tarih, 1685  sayılı yazısı. 16.Meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi. 17- Dilek ve Temenniler  yer alacak.

Ödemiş Belediyesinin   Meclis  Toplantısı oturumu bugün  17.30 saati ile başlaması bekleniyor.

Haber : Turgay Konuralp

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ