Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

Tarım ve suyun geleceği Ödemiş’te masaya yatırıldı

Tarım ve suyun geleceği Ödemiş’te masaya yatırıldı
Reklam

Tarımın ve Suyun Geleceği konulu panel  Ödemiş Belediyesinin ve  İzmir Tarım Grubunun katkılarıyla Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

İzmir Tarım Grubu adına İsmail Uğural, Ödemiş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kocaağa, Ziraat Odaları İzmir  Koordinasyon kurulu Başkanı İbrahim Erdallı, TMMOB Ziraat Mühendisler Odası, İzmir Şubesi Başkanı Hakan Çakıcı, TMMOB Peyzaj Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Elvin Sönmez Güler, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet  Eriş panel’de yer alarak  Küçük Menderes Havzasında görüşlerini dile getirdiler.

İZMİR TARIM GRUBU ADINA  GAZETECİ İSMAİL UĞURAL AÇILIŞ KONUŞMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Panel programı kapsamında ilk olarak bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir tarım grubu adına gazeteci İsmail İsmail Uğural “Çiftçimiz üretmeye devam ediyor. Ödemiş ilçemiz başta olmak üzere Türkiye’de bütün çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor. Düzenlediğimiz bu toplantının önemi, üretmek yetmiyor. Bu toplantının sonucunda ne oldu? Ne gibi bir sonuç çıktı? Bunları konuşmalıyız. Ödemiş ilçemiz Türkiye’nin en çok süt üreten ilçesi, ben Türkiye’nin birçok yerinde konuşmalar yapıyorum ve diyorum ki “Ödemiş  süt üretiminde Türkiye’de bir numara” bunlar övünülecek şeyler ama madalyonun diğer yüzünde bitmeyen sorunlar bitmeyen dertler ve sıkıntılar. Durum böyleyse gelin biz sorunun temeline inelim. Bu tablo süründürülebilir değil diyelim. Bunu söyleye bilirsek hatta daha ileriye gidip bir eylem planı haline getirebilirsek daha iyi olur. Küçük Menderes Havzası dünyanın en verimli havzalarından, en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biridir. Her şey var ama ne yok? Kayma değer yok, ihracat yok. Varda yeterli değil. Bizim konuşmamız gereken konu bu. 14 milyon ton domates üretiminin, domates üreticine faydası ne? Yaş meyve sebze üretiminde 57 milyon tonla dünyada 5. Sıradayız.  Bu muazzam bir performans ama marketlere, pazara gittiğimizde farklı bir tablo öyleyse bir planlama, bir yeniden düşünme bir eylem planı gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu bizler değil sizler yapacaksınız”dedi.

“ÖDEMİŞ EGE BÖLGESİ  TARIM ve  HAYVANCILIKTA TÜRKİYE GENELİNDE KATMA DEĞER SAĞLAYAN  ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ”

TMMOB Peyzaj Mimarlar Odasu İzmir Şube Başkanı Elvin Sönmez Güler Konuşmasında “Öncelikle bir Ödemişli, zirai üretim yapan çiftçi bir ailenin torunu ve aynızamanda bu ovada 20 yıldır süs bitkileri üretimi yapan bir üretici olarak buradaolduğumu belirtmek isterim.Kadim üretim kültürünün en güzel örneklerinin yaşandığı bu toprakların bugünkarşı karşıya kaldığı problemlere nasıl geldiğini, bizi bekleyen krizlerin boyutu veyıkıcılığının ne olabileceğini hem işin içinden gelen biri olarak hem de mesleki bilgim sebebiyle çok net öngörmekteyim. Ege Bölgesi’nde tarım ve hayvancılıkta, Türkiye genelinde ise birim m2 de en yüksek katma değer sağlayan süs bitkileri üretiminin en önemli merkezlerinden biri olan Ödemiş, iklim krizinin etkilerini öncelikle en önemli çevresel sorun olan susuzluk ile yaşamaya başlamış bir ilçedir. Fakat mevcut sorunu sadece iklim krizine bağlamak hem üretici hem yönetici hem de tarımsal sanayi taraflarını kısa ve orta vadede verdiği zarardan ari yapmayacaktır. Şu an eğri oturup doğru konuşmak bağcıyı dövmek değil üzümü yemek zamanıdır. Dünyada iklimsel dönüşümden ilk sırada etkilenecek Akdeniz kuşağı için de yer alan bölgemiz maalesef yanlış tarım politikalarının yarattığı hasarı tolere edemeyecek kırılgan bir pozisyonda yer almaktadır. Yılda üç ürünün rahatlıkla alınabildiği hem iklimsel hem de toprak kalitesi bakımından son derece elverişli olan ovamız sorunlarını acilen çözmek ve yoluna devam etmek zorundadır. İklimsel değişim ve sonuçları bir taraftan üzerimize gelirken zirai üretimde, Ege hayvancılıkta ve özellikle üretimin sanayileştiği alanlarda kullanım kaynaklı hataları ısrarla sürdürmek krizin yıkıcılığını büyük ölçüde arttıracaktır. Önlem için alınan orta vadeli bir aksiyonu örnekle anlatmam gerekirse Almanya’da bazı tarımsal alanlarda yapılan sondajların 200 metrenin üstünde yapılması çok uzun yıllar önce yasaklanmıştır. Gerekçelerinden en önemlisi yüzeye yakın noktalarda suyun olmaması değil yüzey suyunun taban suyunu beslemesinin önüne geçilmemesidir. Bu ve buna benzer sağlıklı arazi ve su kaynağı kullanım yaklaşımlarının hayata geçirilmesi, öncelikle doğru tarım politikaları üretmek ve sonrasında ekolojik temelli yani doğal süreçle barışık fiziksel planlama çalışmalarına önem vermekle mümkün olacaktır. Doğa tabanlı çözümlerin hayata geçmesi tek çözüm yoludur. Kadim üretim kültürü bu yolu yürümüş üretim modelidir. Havzanın kısa vadede ekonomik faydayı temel alan ve bilinçsiz uygulamalar içeren tarımsal faaliyetler ile çevresel kaynaklara ve dolayısıyla insan sağlığına çok büyük zararlar veren bir hale nasıl geldiği acilen sorgulanmalıdır. Bu sorunları ortadan kaldıracak üretim tekniklerinin ve su kullanım yöntemlerinin bölgenin tarım politikası içinde ivedilikle yer alması elzemdir. Mevcut sınırlı suyun ise kimyasal gübreler, ilaçlar vb. kirletici faktörlerin tehdidi altında olması engellenmelidir. İlgili idarelerce kisa orta uzun vadede yapılacak eylem planlarına ve bunu uygulamaya açık üretici ve tarımsal sanayici tavrına ihtiyaç vardır.Üretim ne ürettiğinizle ilgili geniş bir çerçevedir. Üretim bazen temiz sudur üretim bazen sağlıklı topraktır üretim bazen hava kalitesidir üretim bazen sağlıklı gıdadır bazen ise kirliliktir, çevresel tahribattır.Sözlerime son verirken küçük menderes havzasının sorunlarının masaya yatırılacağı böylesi bir panelin organize edilmesine vesile olan başta Ödemiş belediye başkanı Mehmet Eriş e ve ekibine, İzmir tarım grubuna yönetim kurulum adına teşekkür eder, havzamızdaki verimliliğin eski haline dönmesi için atılacak adımlara bölgede hızla gelişen ve en önemlisi oksijen üreterek en temel ihtiyacı karşılayan bir sektör olarak tam destek sağlayacağımızı belirtmek isterim” dedi.

“DÜNYANIN EN VERİMLİ OVASINDA DOGA ASLINDA BİZE HERŞEYİ  ANLATIYOR“

Dünyanın en verimli ovasında doğanın aslında her şeyi anlattığını dile getiren Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş “Mustafa Kemal Atatürk “Türk ekonomisinin temeli tarımdır” demiş. biz bunu sürekli hale getirebilir miyiz. plan var ama plan olmuyor. bu kadim doğa bizi beslemek için her şeyi veriyor, ama biz doğa için ne yapıyoruz. Türkiye’deki en büyük sütü üretiyoruz. ama onları yaşarken de bizim de beslememiz lazım. yetiştirdiğimiz ürün farklı ama toprak, hava hep aynı. planlama yapmadan bu işi yapmamız mümkün değil. toprağa bakmadan Toprak’ta bize bakmaz. havza planlaması yapmadan yani 200 bin  büyükbaş hayvan, 80 bin küçükbaş hayvanın ama 135 bine yakın insanın olduğu yerden bahsediyoruz. ovası Dünyanın en verimli ovası yaylaları daha da zengin ürünü sadece yetiştirmek önemli değil hem yetiştirmek hem de o ürünün topağını korumak lazım. bu konuda hepimize görev düşüyor. bazı çay yataklarında derinlerinde su bulunmuyor. suyu korumak hepimize görev düşüyor. Bunun içinde herkes üstüne düşeni yapmaları gerektiğine inanıyorum” Dedi.

“BUGÜN BİR SICAKLIK BİRDE SUYU KONUŞMAYA GELDİK“

Ödemiş’te gerçekleşen  tarım  ve suyun geleceği konulu panelin modaratörü Doktor Hüseyin Akdemir konuşmasında “Bozdağ’a çıkıp orada pamuk olmaz neden  peki su olmadan hiç bir bitki üretmezsiniz, domates, biber, patlıcan, kavun, mısır, patates üretemezsiniz. bugün değineceğimiz  faktör var biri sıcaklık biri de su işte bizde bugün suyu konuşmaya geldik. 1985 yılında Küçük Menderes nehri akardı. nehrin içinde ben balık tuttuğumu hatırlıyorum. ama şuan da su akmıyor. demek ki suda problem var. yine çoğu tarlalarda incir vardı. sonrasında incir para etmedi. onun yerine pamuk ektik. pamuk para etmedi, söktük. mısır ektik yazın mısır ekiyoruz. kışın buğday ekiyoruz ama bunlar ana ürün değil ki bu ürünleri her yerde yetiştirebilirsiniz. pamuk çok ünlü bir bitkiydi. ekmek kapısıydı. yakıt bitkisiydi, su bitkisiydi ama bu bölgeden gitti. tarımın yapısı bozuldu.  zamanında bu ovada 1 çuval silajlık mısır satamamıştık. Beydağ barajı şuan kanayan bir yara barajın şuan suladığı su dekarı 10.000 dönüm bizim küçük Menderes’i düşündüğün zaman binlerce alan var. Bozdağ’ı geçin Gedizovasında  kanal, su var. insanlar artık hayvancılığa yöneldiler. orada da ne etçi mutlu ne sütçü mutlu kimse mutlu değilse bu işte bir sorun vardır. bu sorunlar için ne yapabiliriz hayvansal üretimi mi yapabiliriz, bitkisel üretim mi yapabiliriz. bunları diğer arkadaşlarımızda anlatacaklardır” Dedi.

Panel  kapsamında, Küçük menderes  havzasında  Tarım ve Suyun Geleceği konulu panelde, Ziraat Tüksek Mühendisi Özkan  Akgün, Tire Titar  Hayvancılık Mehmet Doğan, EÜZF Toprak  Bölümü Küçük menderes  Stratejik Planı  haz. Ekibinden Prod Dr. Yusuf Kurucu ve   Tarım  ve Orman  İzmir İl Müdür Yardımcısı  Dr.  Fatih Kılıç  panel de konuşmalarını  gerçekleştirdiler.

Ödemiş Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen Panel’e Ödemiş Belediye Başkanı  Mehmet Eriş, Beydağ Belediye Başkanı  Feridun Yılmazlar, İzmir Büyükşehir  Ödemiş yerel hizmetler koordinatörü  Hikmet  Güriş, CHP Ödemiş İlçe Örgütü Başkanı Hamdi  Halis,Ödemiş Ziraat Odası  Başkanı Ahmet Kocaağa, Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı  Nihat  Savuran  ve Ödemiş’te Mahalle Muhtarlarından oluşan  kalabalık bir grup, Ödemiş Kent  Konseyi  Başkanı Mehmet Taşlı, Ödemiş Koza der Başkanı  Selahattin Bağlı, Ödemiş Bademli Fidancılık  tarımsal kalkınma kooperatifi başkanı Selçuk Bilgi  ve   panel e katılan  konuklar yer aldı.Panel’in  2. Oturumunda ise  diğer konuşmacılar  yer aldılar.

Haber : Turgay Konuralp

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ