Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

MEHMET TOP

MEHMET TOP

İçkalenin güneybatısında, harem duvarına bitişik olarak yapılmıştır. Mescit, dıştan 7.70 m. x 8.00 m. ölçülerinde kareye yakın bir plan göstermektedir Duvarlarısağlam kalan mescitin örtüsünü teşkil eden kubbe tamamen yıkılmış vaziyettedir). Mescitin 6.00 m. x 5.62 m. ölçülerinde kareye yakın bir mekandan ibaret harimine kuzey cephenin ortasından 1.35 m. genişliğinde bir kapıdan girilmektedir. Kapı açıklığı sivri kemerle örülmüştür. İç mekan batı duvarına açılmış iki pencere ile aydınlatılmaktadır Pencereler, 1.00 m. genişliğinde, taştan örülmüş sivri kemerlerle kapatılmıştır. Kapı ekseninde güney duvarı üzerine mihrab nişi açılmıştır. Yarım yuvarlak bir girinti oluşturan niş, 0.85 m. derinliğinde 1.20 m. genişliğindedir İç mekanda duvarlar sıvayla kaplanmıştır. Yapıda kubbeye geçişler köşelerde tromplarla sağlanmaktadır. Taşlardan örülmüş sivri kemerli tromp yuvaları birbirinden farklı ölçüler göstermektedir. Tromplardan kuzeydoğu köşede yer alanı, ikinci bir kemerle takviye edilmiştir Mescitin doğu duvarı 0.90 m., batı duvarı 1.10 m., diğer kuzey ve güney duvarı 1.00 m. kalınlığındadır. Moloz taş dolgu duvarın dıştan kesme taşlarla kaplandığı kalan izlerden anlaşılmaktadır. Cephelerin kaplama taşları tamamıyla sökülmüştür. Kuzey cephenin ortasında sivri kemerli kapı, batı cephede yine sivri kemerli iki pencere duvarları hareketlendirmektedir. 1.4.3.1.2. Seyir Köşküİçkalenin güneydoğusunda, kalenin kurulduğu tepenin en yüksek kesiminde yer almaktadır Doğu ve güney taraftan sarp kayalara oturan köşkün, dıştan muhkem bir yapısı vardır. Beden duvarları oldukça yüksek tutulmuştur. Yapı, kumandanlık dairesi, müdafilerin kışlası, saray veya asıl ikamet edilen bölüm olarak da tanımlanmaktadır.Köşkün güney cephesi, ortada iki kule, doğudakiler tek, batı taraftakiler iki kat üçer pencereyle hareketlendirilmiştir.Batı cephesinde de ikişer kat pencerelere yer verilmiştir.Kuzey ve doğu cephelerine de pencere açılmasına rağmen Köşk, doğu batı doğrultusunda uzanan yamuk bir plana sahiptir. Oniki köşeli yapının her yönde oluşturulan üçer yüzeyi batıdan birbirine eşit, diğer yönlerde farklı ölçülerdedir. Orta kısmı geniş, doğuya doğru daralan yapının duvar uzunlukları, batıdan 12.00 m., doğudan 6.20 m., kuzeyden 41.40 m. ve güneyden 36.60 m.’dir.97 Ülgen, a.g.m., s.85.diğerlerine göre sağır tutulmuştur. Duvarlar, düzgün sıralı moloz taşlarla örülmüştür. Köşelerde kırmızı kum taşından kesme taşlarla birbirine bağlanmıştır .Köşke kuzeybatı köşeye açılmış bir kapıdan girilmektedir. Son onarımlarla elden geçirilmiş kapı, 130 m. genişliğinde düz ahşap hatılla kapatılmış bir açıklıktan ibarettir. Kapıdan yapının içerisine merdivenle çıkışı sağlayan giriş ünitesine geçilmektedir Burası güneyden bir duvarla sınırlandırılmıştır. Bu duvar üzerine batı tarafta bir muhafız yeri açılmıştır. İçerisinde biri iki basamaklı, diğeri dokuz basamaklı iki merdiven bulunmaktadır. Merdivenlerle doğudaki üste geçişi sağlayan kapıya ulaşılmaktadır. İkinci kapının 0.90 m. genişliğindeki açıklığı kesme taş sövelerle sınırlandırılmıştır. Bu kapıdan itibaren sonradan yapılmış basamaklarla yukarıya çıkış sağlanmaktadır.Köşkün içerisi, kuzeybatı köşedeki giriş ünitesi hariç üç katlı olarak düzenlenmiştir. Ortada bir yerde güney duvarına bitişik hamamın dışında bütün kat ve odalar yıkılmış vaziyettedir.Kat seviyelerindeki pencerelerden ve kalan temel kalıntılarından odaların durumları kısmen ortaya konabilmektedir. Birinci kat, ortada güney duvarına bitişik hamam ve doğu ve batı taraftaki mahzen odalarından oluşmaktadır. Odaları bölen duvarlar, temel seviyesinde izlenebilmektedir. Güney, güneybatı ve kuzey duvarına açılmış mazgal pencerelerle bu odalar aydınlatılmıştır. Mazgal pencerelerden başka kuzey duvarında birisi 0.50 x 50 m. diğeri 1.10 m. açıklığa sahip pencereler bulunmaktadır. İkinci kat, batı taraftaki seyir odası ile hamamın doğusundaki odalardan meydana gelmektedir. Doğudaki odaların güney duvarında üç, doğuda bir, kuzeyde ikisi mazgal üç pencere açıklığı vardır. Odaların durumları belli değildir.Seyir odası, batıdan beş köşeli bir plan göstermektedir. Doğudaki iç bölüntü duvarı yıkılmıştır. Odanın batı duvarına tek, kuzey, güney ve aralarda ikişer kat pencereler açılmıştır. Alttaki pencereler dikdörtgen açıklıklı düz ahşap hatılla kapatılmıştır. Kuzey ve güneydeki pencerelerin ahşap kısımları yıkılmıştır. Üstte yer alan pencereler, sivri kemer açıklıklıdır. Sivri kemerler tuğladan örülmüştür. Pencerelerin demir parmaklıklı olduğu sövelerdeki yuva yataklarından anlaşılmaktadır. Batıdaki duvarda pencere altına dikdörtgen açıklıklı bir dolap nişi yerleştirilmiştir. Odanın örtüsü tamamen yıkılmıştır. Kalan izlerden ahşap kirişlerle düz dam örtülü olduğu anlaşılmaktadır.Bu odanın doğusunda hamama bitişik ikinci bir oda daha vardır. Odanın güney duvarına açılmış altlı üstlü ikişer penceresi bulunmaktadır. Pencerelerden alttakiler düz ahşap hatıllı, üsttekiler sivri kemerlidir. Oda doğudan hamamla, batıdan kerpiç duvarla sınırlandırılmıştır. Kerpiç duvara ait kalıntı bulunmaktadır. Üçüncü kat, ahşap kirişli gezinme yerinden ibarettir. Duvarda gezinme yerinden sonra mazgal açıklıklarına yer verilmiştir. Yıkılmış ahşap gezinme yerinin duvarda kiriş izleri kalmıştır. Batıdaki üç yüzeyde dışa çıkma yapan mazgallardan ortadaki dar kenarlardakiler daha geniş tutulmuştur. Güney duvarının doğu tarafıyla doğu duvarının üst kısımları yıkıldığından mazgalların durumu belli değildir. Güney ve kuzey duvarında da mazgal açıklıklarından ikişer tanesi yüzeylerde çıkma yapmaktadır. Mazgal yarıkları kademeli düz taşlarla kapatılmıştır. Çıkmalar, üçgen şekilde, ahşap hatıllar üzerine oturmaktadır. Mazgalların hemen üzerinde dolanan dendanlarla duvar son bulmaktadır Köşkün güney duvarının ortasında iki tane kule yer almaktadır. 12 m. yüksekliğinde dıştan yarım silindirik devam eden kuleler duvarın bitiminden itibaren silindirik gövdeli olarak yükselmektedir. Doğudaki, 1.70 m. çapında, üst kısmı güvercinliğe dönüştürülmüştür. Güvercinliğin kuzeye bakan yüzünde 0.50 m. x 0.70 m. ölçülerinde bir kapısı bulunmaktadır. Her yüzeye 0.11 m. çapında pişmiş toprak künkler yerleştirilmiştir. Kademeli taş saçakla geçilen konik külah tuğladan yapılmıştır. Külah yarıya kadar yıkılmıştır Batıdaki kule ise 2.50 m. çapında, baca olarak düzenlenmiştir. İçten sınırlayan duvar ve külah yıkılmıştır. Üst kısmına gözetleme için iki mazgal deliği açılmıştır

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
YAZARIN SON YAZILARI
- 3 Aralık 2021
- 30 Kasım 2021
- 27 Kasım 2021
- 24 Kasım 2021
- 22 Kasım 2021
- 20 Kasım 2021
- 16 Kasım 2021
- 13 Kasım 2021
- 9 Kasım 2021
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ