Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

MEHMET TOP

MEHMET TOP

Mihrabın batısında bulunan minber, kapı, aynalık, süpürgelik ve külah kısımlarından oluşmuştur. Süpürgelik bölümü üç bölüme ayrılmış, bölümlerin üst kısımları püsküllerle süslenmiştir. Aynalıkta dikey çerçevelerle bölümlere ayrılmıştır. Külahta herhangi bir süslemeye rastlanmamaktadır. Minber kahverengi yağlı boyayla boyanmış olup, yakın tarihte yapılmıştır.Caminin içerisinde girişteki ilk sahın üzerinde mahfil katı yer almaktadır. Mihrap nişi olan ve son cemaat yerinin üstünü kaplayan bölüm günümüzde “Kuran Kursu” olarak kullanılmaktadır. Harimin üstündeki mahfil kısmı, ahşap malzemeden yapılmıştır. Ahşap mahfil yakın zamandan kalmadır.Mahfil katının batı cephesinde yer alan pencere sonradan kapıya çevrilmiş ve bu kapıdan mükebbire olarak kullanılan ahşap balkona çıkılmaktadır. Eskiden mektep olarak kullanılmıştır. Oda beşik tonoz örtülüdür. Güney ve doğu cephelerde ikişer pencere ile aydınlatılmaktadır. Pencereler dikdörtgen formlu ve demir parmaklıdır. Kuzey duvarında bir kapı ile iki niş yer almaktadır.Caminin cephelerinde düzgün kesme taş kullanılmıştır. Doğu cephesinde inşa kitabesinin bulunduğu yerde pencereli ve tonozla örtülü bir bölüm vardır. Bu bölüm doğrudan harime açılmaktadır. Üzeri düz dam şeklinde, kuzey, doğu ve güney cephelerinde birer dikdörtgen görünüşlü pencere bulunmaktadır.Doğu cephenin alt kısmında iki, üstünde de farklı yerlere yerleştirilmiş sivri kemerli pencereleri bulunmaktadır. Alt kısımdaki pencerenin kuzey tarafının üstünde kitabe şeridi bulunmaktadır. Her iki pencere de dikdörtgen görünüşlüdür. Üstteki pencerelerin kuzey taraflarının yanında, çörtene bitişik, konsollar üzerinde saçak bulunmaktadır. Bu saçaklarla cephe hareketlenmektedir. Ayrıca cephede üç adet çörten ile yekpare taşa oyulmuş sivri kemerli bir niş bulunmaktadır.Güney cephenin iki yanında dikdörtgen şeklindeki payandalar eğimli arazide kurulan yapıyı desteklemektedir. Benzer düzenleme mihrabın arkasındaki üçgen bir çıkıntı da görülmektedir. Üçgen çıkıntının üst kısmı külah şeklindedir. Bu cephenin zeminden bir metre yüksekliğinde dışa taşkın bir kuşak görülmektedir. Ayrıca bu cephenin temelinin kaymaması için alttan pahlı bir duvar daha eklenmiştir.  Alttaki pencereler dikdörtgen görünüşlü, üst kattakiler ise sivri kemerlidir.  Kemerin yüzeyi beyaz ve kahverengi taşlarla süslenmiştir. Dikdörtgen dayanaklarda ve cephenin üst bölümünde yekpare yapılmış sivri kemerli nişler görülmektedir.Batı cepheye sahabeler için türbe yapılmıştır. Türbeye caminin içinden ve türbenin kuzeydeki kapısından da girilebilmektedir. Bu cephenin kuzeybatısında altta iki pencere, üstte sivri kemerli bir pencere ve balkon şeklinde kapalı bir bölüm bulunmaktadır.Caminin duvarları siyah bazalt taşlarla örülmüş ve duvarlar silme ile sonlanmaktadır. Caminin üzeri dıştan taş kaplanmıştır. Caminin üzerinde biriken yağmur suları çörtenlerle dışarıya atılmıştır.Minare cami önündeki iç avlunun doğusunda yer almaktadır.  Siyah bazalt taşından yapılmıştır. Minareye iki ayrı kapıdan çıkılmaktadır. Biri avluya diğeri caminin içine açılmaktadır. Külahı kurşun kaplamalıdır. Kare prizmal gövdeli minare, üç ara silmeyle daralmadan yükselmektedir. Mazgal pencereleri batıdadır. Pek çok onarım gördüğü derz izlerinden anlaşılmaktadır.Yapının doğu cephesi camiye bitişik olup bir kapı ile camiye açılmaktadır. Güney ve batı cepheleri ise ortada ve köşelerde birer ayağa oturan ikişer sivri kemerle dışa açılmaktadır. Dış cepheler sadedir. Saçak kısmı bir sıra dışa taşıntılı konsol şeklindeki taşlarla hareketlendirilmiştir.Kuzey taraftaki kapıdan revak bölümüne geçilmektedir. Revak, güney ve batı tarafta uzanan “L” şeklinde planlama göstermektedir. Kuzey duvarı düz lentolu kapıyla dışarı açılmaktadır. Batı duvarı ortada kare ayağa iki yanda duvarlara oturan iki sivri kemerle dışarı açılmaktadır. Güney duvarı da sivri iki kemerle dışarı açılmaktadır.Revaklı avluda Osmanlı döneminin önemli şahsiyetlerine ait dokuz adet şahidelisandukalı mezar bulunmaktadır. Bunlardan biri dışında diğerlerinin kime ait oldukları bellidir. İsimleri belli olan mezarlar, Abdurrahman Efendi, Reşit Mehmet Paşa, Vali Gali Besim Paşa, Mahmud Muhtar, Muhammed Tevfik Efendinin Annesi Hatice Hanım, İbrahim Paşa, Mehmet Esad Muhlis Paşa, Milli Aşireti Reisi İbrahim Paşazade Abdülhamid’e aittir. Revak kısmındaki dokuzuncu mezar isimsiz olup kime ait olduğu bilinmemektedir.Güneyden açılan bir kapıdan girilen türbe, kare planlı olup, üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbede doğu ve batı duvarına ikişer pencere açılmıştır. İçte duvarlar 1.5 m yüksekliğe kadar çinilerle kaplanmıştır. Sıraltı tekniğinde hazırlanan çiniler birbirinden farklı renk ve kompozisyon özellikleri göstermektedir. Belli bir düzen göstermeksizin dağınık şekilde yerleştirilen çinilerde kullanılan ilk düzen beyaz zemin üzerine lacivert firuze ve kırmızı ile oluşturulmuştur. Kompozisyonda narçiçeği ve hatailer yatay olarak atlamalı şekilde sıralanmaktadır. Aralarda oluşan boşluklara pençbekler yerleştirilmiştir. Uygulanan diğer bir düzenleme lale, sümbül karanfil motifleriyle oluşturulmuştur. Motiflerin aralarındaki boşluklar saz yaprakları ve değişik yaprak motifleriyle dolgulanmıştır. Bazı kesimlerde selvilerinyerleştirildiği görülmektedir .Türbenin içinde altı mezar bulunmaktadır. Bu mezarlar; Sahabilerin kabrini simgeleyen temsili bir sanduka, iki çocuk mezarı, biri Murtaza Paşa’nın kızına, diğeri de oğluna aittir, bir isimsiz mezar, Silahdar Murtaza paşanın kızı Hatice Hanım ve Köprülü Mustafa Paşanın kızı Lübabe Hanım’a ait mezarlardır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
YAZARIN SON YAZILARI
KÖŞE YAZISI :MEHMET TOP - 12 Haziran 2024
- 6 Haziran 2024
- 3 Haziran 2024
- 31 Mayıs 2024
- 28 Mayıs 2024
KÖŞE YAZISI :MEHMET TOP - 27 Mayıs 2024
- 23 Mayıs 2024
- 21 Mayıs 2024
- 14 Mayıs 2024
- 8 Mayıs 2024
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ