Reklam
Reklam
Reklam
Ödemiş Kent Gazetesi

MEHMET TOP

MEHMET TOP

CamiDışkalenin güneydoğusunda eğimli bir arazi üzerinde inşa edilmiştir. Bugün içkaleye çıkan yolun kuzeyinde kalmaktadır. E. Çelebi’nin aşağı Ribat’ta bulunduğundan bahsettiği cami bu olmalıdır.95 Ayrıca dışkale içerisinde bir cami kalıntısının bulunduğunu W. Bachman ve A. Saim Ülgen de belirtmektedir.96-95 E. Çelebi, a.g.e., s.625. 96 Bachman, a.g.e., s.4; Ülgen, a.g.m., s.87. Kalan kısımlardan caminin 20.50 m. x 13.30 m. ölçülerinde kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir plana sahip olduğu anlaşılmaktadır. Caminin kuzey duvarının tamamına yakını, batı duvarının kuzey köşeden itibaren 9.00 m.’lik, doğu duvarının da kapıdan sonra 4.00 m.’lik kısmı günümüze gelmiştir .Cami, 18.30 m. x 11.00 m. ölçülerinde dikdörtgen bir plana sahip harimden ibarettir (Ç.: 3). Harime doğu duvarında kuzeye kaydırılmış 1.40 m. genişliğinde bir kapıdan girilmektedir (R.: 21). Harimde, doğu duvarına bitişik 2.00’şer m. uzunluğundaki duvarlar, birincisi 3.20 m., ikincisi 1.70 m. üçüncüsü 2.70 m. genişliğinde üç girinti oluşturmaktadır.Caminin kalan duvarlarında batı ve kuzey duvarında birer mazgal pencere açılmıştır. Yine kuzey duvarında 0.50 m. x 0.50 m. ölçülerinde yanyana iki dolap nişine yer verilmiştir. Güney duvarı tamamen yıkık ve içeriside dolu olduğu için mihrabın durumu bilinememektedir.Caminin duvarları 1.10 m. kalınlığındadır. Duvarlar moloz taş örgülü olarak yapılmıştır. Dışta daha düzgün duvar örgüsü dikkat çekmektedir. Duvarların mevcut kısımları iki üç yerden boydan boya çatlamış, batı duvarı güneyden yana kaymış ve alttan taş sıralarının dörder beşer sırası sökülmüş vaziyettedir. Caminin üst örtüsüne ait hiçbir iz bulunmamaktadır. Yalnız düz toprak dam örtülü olduğu sanılmaktadır. Mevcut kısımları da günden güne yıkılmaktadır.Kayalık kütleden oluşan tepenin topografik konumuna göre içkale, şekillenmiştir. Kalenin doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgene yakın planı, doğuda daha geniş tutulmuş, batıya doğru daralma göstermektedir (Ç.: 2). İçkale, güneyden 123.00 m., doğudan 69.00 m., kuzeyden 140.00 m. ve batıdan da 27.60 m. uzunluğunda bir alana oturmaktadır. Kuzey, doğu ve batı yönlerden burçlarla tahkim edilmiş, kale beden duvarları, içkaleyi çevrelemektedir. Ayrıca doğu tarafta ikinci takviye duvarı kalenin tahkimatı güçlendirmektedir.İçkaleye girişi, kuzey taraftaki burcun (B1) batı yüzüne açılmış kapı sağlamaktadır.Kapının açıldığı burcun zemin katı giriş ünitesi olarak düzenlenmiştir. Giriş ünitesini geçerek kayaya oyulmuş basamaklarla yukarıya çıkılmaktadır. Ayrıca kuzeydoğuda ortada yer alan burcun (B2) doğu yüzündeki ikinci kapı, daha küçük ölçülerdedir. Bu iki kapının dışında kaleye giriş bulunmamaktadır. Kalenin asıl giriş kapısının yer aldığı burcun batı yüzü taçkapı formunda düzenlenmiştir. Kapı açıklığı kenarlardan kayaların arasına gizlenmiş vaziyettedir. Taçkapı, iki yandan mukarnas başlıklı yarım sekizgen sütuncelere oturan sivri kemerle kuşatılmıştır. Burcun gövdesini yatay bir hat halinde ikiye bölen kaval silme,kuşatma kemeri ile birlikte yükselerek kapı dış çerçevesini oluşturmaktadır. Kuşatma kemerinin altında zeminden başlayan iç bükey bir girintiden sonra kaval silmeden ibaret ikinci bir kemer yer almaktadır. Bu kemerin içerisi, alttaki kapı açıklığından itibaren yerleştirilmiş kitabe ve bunun üzerinde armudi askı motifinin iki yanında yer alan aslan kabartmalarıyla doldurulmuştur (R.:27). Kitabe ve kabartma aslanlar, iki renkli taşlarla oluşturulmuş üçlü kemer şeklinde son bulan çerçeve içerisine alınmıştır. Alttaki siyah bazalt taşı üzerine yazılmış kitabe dıştan zencerek içten mukarnaslı bir çerçeveyle sınırlandırılmıştır (R.:28-29). Üstteki aslanlar koyu renk taşlarla yapılmış zemin üzerinde sarımtrak kesme taşlara kabartma olarak işlenmiştir. Aslanların ortasındaki armudi askı dıştan iki sıra zencerek, içten de üzeri balık sırtı şeklinde ters “V”ler işlenmiş silmeyle çerçevelenmiştir. Askının içerisindeki açık renk taşlı yüzey geometrik geçmelerle süslenmiştir. Aslan kabartmaları birbirine bakışımlı, zincire vurulmuş, kuyrukları gövde üzerinde ters dönmüş, pençeleri ve dişleri belli, yürür vaziyet te tasvir edilmiştir.

Kuzey sur duvarı içten ve dıştan yaklaşık 40 m. – 50 m. yüksekliğindeki kayalık bir sırt üzerinde doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır. Doğudan batıya doğru meyilli bu sırttaki sur duvarları 247.50 m. uzunluğunda kuzey batı köşedeki burca kadar devam etmektedir. Sur duvarları batı tarafa doğru yer yer yıkılmakla beraber genelde sağlam kalmıştır. 2.40 m. kalınlığındaki duvarlar, dıştan 1.40 m.’si taş duvar, üzeri batla yapılmış 5.00 m. – 6.00 m. arasında değişen yüksekliktedir. İçten 1.40 m. genişliğinde seyirdim yerine sahip sur duvarı, mazgallı ve dendanlı barbata ile son bulmaktadır. Barbata kısmının mazgal üst kısımları eridiğinden oralarda açıklıklar oluşturmaktadır. Bunlar uzaktan dendan şeklinde görünmektedir 94 Bat: Bir nevi dolgu duvar; kerpiçten farklı olarak çamurun doğrudan 0.25-0.30 m. kalınlığında aralarına ince dal parçaları yerleştirilerek katmanlar halinde konmasıyla oluşturulmuş duvara denmektedir. Van yöresinde görülmektedir.yıkılmıştır. Burç mazgal ve dendanlarla sonlanmaktadır. Mazgalların üzerleri yıkıldığı için aralarda açıklık meydana gelmiştir  Batı sur duvarının burçtan itibaren 22.00 m.’lik kısmı sağlam kalmıştır. Diğer kısımlar, evlerin arasında kalmış bir burcun dışında tamamen yıkılmıştır. Yalnız güneybatı köşeden itibaren içkaleyle birleştiği yere kadar temel seviyesinde izlenebilmektedir. Bu sur duvarının da aynı şekilde 2.40 m. kalınlığında altta taş üzerinin batla yapıldığı anlaşılmaktadır. Burç 6.30 m. çapında yarım daire plan göstermektedir. Burç, sonradan yanına yapılmış evin bir bölümü olarak düzenlenmiştir. Dışkalenin kuzey doğusunda dış tarafta hakim bir yere gözetleme kulesi inşa edilmiştir. Gözetleme kulesi 16.50 m. çapında daire planlıdır. İç içe iki kule şeklinde dıştaki 1.70 m,.içteki 1.00 m. duvar kalınlığına sahiptir. İçteki ile dıştaki arasında 2.50 m. genişliğinde bir gezinme yeri mevcuttur. Kulenin içerisi tamamıyle toprakla dolmuştur. Dıştan altta taş duvar, üzerine sur duvarları ve burçlar gibi bu da batla yapılmıştır. Alttaki taş duvar üzerinde 29 adet niş açılmıştır. Bu nişlerin ortalarına gözetleme ve ateş etmeye yarayacak yarıklar bulunmaktadır. Bu nişlerin kuzey ve batı tarafındakilerinin üst kısımları yıkılmıştır. Derinlikleri 1.00-0.60 m. arasında genişlikleri de 0.50-0.90 m. arasında değişmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
YAZARIN SON YAZILARI
- 23 Şubat 2024
- 21 Şubat 2024
- 8 Şubat 2024
- 6 Şubat 2024
- 30 Ocak 2024
- 25 Ocak 2024
- 19 Ocak 2024
- 3 Ocak 2024
- 2 Ocak 2024
- 26 Aralık 2023
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ